Windows Thin PC

Met Windows Thin PC kunnen klanten door middel van een kleinere footprint en een vergrendelde versie van Windows 7 bestaande pc's opnieuw gebruiken als thin clients. De voordelen hiervan voor de organisatie zijn groot:

  • Lagere kosten van eindpunten voor VDI

    Met Microsoft Windows Thin PC kan een organisatie haar investeringen in eindpuntapparatuur maximaliseren voor een vlotte toegang tot virtuele desktops die worden aangeboden via VDI of sessies. Windows Thin PC valt onder Software Assurance en levert voor SA-klanten dus geen extra kosten op. Voor de IT-afdeling maakt Windows Thin PC het mogelijk om zo nodig terug te keren naar pc's, mochten de thin clients toch niet de beoogde voordelen opleveren.

  • Uitstekende ervaring met een thin client

    Windows Thin PC biedt veel van de voordelen van een thin client. Organisaties kunnen de beveiliging en compliance op hun hergebruikte pc's verbeteren door met schrijffilters te voorkomen dat gegevens worden opgeslagen op schijf. Bovendien maakt Windows Thin PC het in combinatie met RemoteFX, mogelijk om een complete multimediaervaring te bieden vanaf een centrale desktop.

  • Enterprise Ready

    Windows Thin PC is gebaseerd op het beproefde Windows 7-platform. Organisaties kunnen hun bestaande beheerstrategie en tools als System Center blijven gebruiken en ook Windows Thin PC centraal beheren, inclusief snellere rolgebaseerde implementatie van toepassingen, (beveiligings-) updates en gegevens. Met functies als BitLocker en AppLocker kan de beveiliging van de hardware verder worden aangescherpt. DirectAccess zorgt er dan weer voor dat vanaf een hergebruike laptop toegang mogelijk wordt tot de gegevens van de organisatie.

  • Microsoft raadt klanten die het gebruik van thin clients overwegen aan om hun bestaande pc's eerst als thin client in te zetten met behulp van Windows Thin PC en vervolgens de voordelen van deze architectuur te evalueren. Op het moment dat de hardware waarvoor met Windows Thin PC wordt gewerkt uit gebruik wordt genomen, kan de klant bij onze OEM-partners terecht voor nieuwe thin clients met Windows Embedded zonder dat ze iets hoeven te veranderen aan hun bestaande beheer- en beveiligingsbeleid.