Office

Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - nynorsk

Endre språk:
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - nynorsk tilbyr eit nynorsk brukargrensesnitt for mange Microsoft Office 2007-program.
 • Detaljar

  Versjon:
  Publikasjonsdato:

  1

  02.05.2008

  Filnamn:
  Filstorleik:

  LanguageInterfacePack.exe

  15.9 MB

  OneNoteLanguageInterfacePack.exe

  23.5 MB

   Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - nynorsk tilbyr eit nynorsk brukargrensesnitt for:
   • Microsoft Office Excel 2007

   • Microsoft Office Outlook 2007

   • Microsoft Office PowerPoint 2007

   • Microsoft Office Word 2007
 • Systemkrav

  Operativsystem som blir støtta:

  Windows Vista; Windows XP Embedded Service Pack 2

   • Programvare som krevst: Engelsk (USA) versjon av ein Microsoft Office 2007-programserie som består av Excel, Outlook, Powerpoint eller Word.
   • Diskplass som krevst: Det krevst 20 MB ledig diskplass i tillegg til harddiskplassen som blir brukt av Office 2007-programma som allereie er installert.
 • Instruksjonar

   Slik installerer du denne nedlastinga:
   1. Last ned LanguageInterfacePack.exe fila ved å klikke Last ned-knappen (over) og lagre fila på harddisken.
   2. Dobbeltklikk LanguageInterfacePack.exe programfila på harddisken for å starte installasjonsprogrammet.
   3. Følg instruksjonane på skjermen for å fullføre installasjonen.
   4. Etter at installasjonen er fullført, finn du Viktig-fila for Microsoft Office 2007 Language Interface Pack på C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\OFFICE12\LCID\LIPread.htm
   5. Oppgradering av Office 2003 med Office 2003 Language Interface Pack til Office 2007 med Office 2007 Language Interface Pack er ikkje støtta. Dersom du vil oppgradere den opphavlege installasjonen av Office 2003 til Office 2007 med Office 2007 Language Interface Pack, må du gjere dette:
    • Avinstaller Office 2003 Language Interface Pack
    • Køyr installasjonsprogrammet for Office 2007, og velg alternativet oppgradering.
    • Når installasjonen av Office 2007 er fullført, installerer og konfigurerer du Office 2007 Language Interface Pack

    • Aktivering av Office-produktet:
    • Dersom du har problem med å lese heile installasjonskoden i aktiveringsvegvisaren for Microsoft Office, eller dersom heile installasjonskoden ikke blir vist på rett måte når du bruker Microsoft® Office Language Interface Pack 2007, må du avbryte vegvisaren og bytte til ein bokmålsversjon av produktet for å aktivere Microsoft Office-produktet.


   Instruksjonar for bruk:

   Dersom du vil endre brukargrensesnittet til språket for Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - norsk, følgjer du denne framgangsmåten:

   1. Start Språkinnstillingar for Microsoft Office 2007 frå Microsoft Office menyen Start\Alle program\Microsoft Office\Microsoft Office-verktøy.
   2. Vel kategorien Visingsspråk, og i rullegardinlista Vis menyar og dialogboksar i Microsoft Office på: vel du språket du vil vise. Dette språket vil deretter vere standard visingsspråk.
   3. I kategorien Visingsspråk er det mogeleg å oppgi at Office-visingsspråket skal samsvare med Windows-visingsspråket. Det gjeldande Windows-språket vil visast. Dersom du vil at Office-visingsspråket skal samsvare med Windows-visingsspråket, merkjer du av i boksen Oppgi same visingsspråk for Microsoft Office som for Windows. Denne innstillinga overstyrer valet du gjer i lista Vis Microsoft Office menyar og dialogboksar i Microsoft Office.
   4. I kategorien Redigeringsspråk vel du språket du vil aktivere frå lista Tilgjengelege redigeringsspråk og klikkar Legg til. Språket du valde, skal no visast i lista Aktiverte redigeringsspråk.
   5. I kategorien Redigeringsspråk vel du språket du vil skal vere det primære redigeringsspråket, frå lista Primært redigeringsspråk.
   6. Klikk OK-knappen.

   Språkinnstillingane du har valt, vil gjelde frå og med neste gong du startar eit Office-program.
   Obs! Du kan ikkje endre språket i hjelpa til språket i Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - norsk. Hjelpa vil alltid vere på det same språket som den opphavlege installasjonen.
   Oppgi alltid språket i hjelpa til det opphavlege språket.

   Slik fjernar du denne nedlastinga:
    Følg denne framgangsmåten for Windows XP Home eller Professional:
   1. Lukk alle program.
   2. Dobbeltklikk ikonet Legg til eller fjern program i Kontrollpanel i Windows.
   3. Klikk Microsoft Office Language Interface Pack 2007 i boksen Installerte program, og deretter klikkar du knappen Fjern.
   4. Følg instruksjonane på skjermen.

    Følg denne framgangsmåten for Windows Vista:
   1. Lukk alle program.
   2. Dobbeltklikk ikonet Program og funksjonar i Kontrollpanel i Windows.
   3. Under alternativet Avinstaller eller endre eit program klikkar du Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - norsk i boksen Installerte program, og deretter vel du alternativet Avinstaller.
   4. Følg instruksjonane på skjermen.

Populære nedlastingar

Gratis PC-oppdateringar

 • Tryggleiksoppdateringar
 • Programvareoppdateringar
 • Oppdateringspakkar
 • Maskinvaredrivarar
Køyr Microsoft Update
lukk
moreinfo