Windows

Windows Enkel overføring for Windows XP

Validering obligatorisk

Denne nedlastinga er tilgjengeleg for kundar som køyrerekte Microsoft Windows. Klikk Hald fram for å starte valideringa av Windows. Microsoft vil ikkje bruke informasjon som er samla inn under valideringa, til å identifisere eller kontakte deg, som beskrive i personvernerklæringa.

Windows Vista-brukarar må oppfylle valideringskrava for ekte Microsoft-programvare for å kunne aktivere nokre produktfunksjonar og få oppdateringar som ikkje er sikkerhetsoppdateringar og produktstøtte frå Microsoft. For å få meir informasjon kan du gå til Windows Genuine Advantage FAQ.

Endre språk:
Last ned Windows Enkel overføring på PCen med Windows XP, slik at du automatisk kan kopiere filer, bilete, musikk, e-post, innstillingar og meir til den nye PCen med Windows Vista. Denne programvara gjer at du kan overføre data via kablar for Enkel overføring, via eit nettverk, ein ekstern harddisk eller ein CD/DVD.
 • Detaljar

  Versjon:
  Publikasjonsdato:

  1

  05.03.2007

  Filnamn:
  Filstorleik:

  tfrcable_x86.exe

  7.9 MB

  tfrcable_x64.exe

  9.6 MB

   Denne programvara installerer Windows Enkel overføring på ein PC med Windows XP. Programvara er allereie bygd inn i Windows Vista, så det er ikkje nødvendig å installere ho på ein PC med Windows Vista. Windows Enkel overføring gjer at du automatisk kan kopiere filer, bilete, musikk, e-post, innstillingar og meir til den nye PCen med Windows Vista. Dette gjer det mykje enklare å konfigurere den nye PCen med alle personlege data og innstillingar. Denne programvara gir støtte for overføring av data ved hjelp av kablar for Enkel overføring eller overføring via eit nettverk, ein ekstern stasjon eller ein CD/DVD. Windows Enkel overføring kan også installerast frå CDen som følgde med kabelen for Enkel overføring, i staden for å laste det ned, eller ved å følgje instruksjonane i Windows Vista-versjonen av Windows Enkel overføring om korleis du kopierer programmet til Windows XP.
 • Systemkrav

  Operativsystem som blir støtta:

  Windows XP; Windows XP 64-bit

   Windows Enkel overføring støttar desse operativsystema:
   1) Windows XP SP2 til Windows Vista
   2) Windows Vista til Windows Vista

   Windows Enkel overføring støttar overføring ved hjelp av desse metodane:
   1) USB-kabel for Enkel overføring
   2) Nettverkstilkopling
   3) Flyttbare lagringsmedium (som ei USB-flash-eining eller ein ekstern harddisk)
   4) CD eller DVD
 • Instruksjonar

   \\\ Slik lastar du ned og installerer Windows Enkel overføring på ein PC med Windows XP.

   Først startar og køyrer du Windows Enkel overføring på den gamle PCen.

   Deretter startar og køyrer du Windows Enkel overføring på den nye PCen med Windows Vista.
   Du kan starte Windows Vista-versjonen av Windows Enkel overføring frå Start|Alle programmer|Tilbehør|Systemverktøy|Windows Enkel overføring.

   Følg instruksjonane på skjermen for å velje og overføre data.
 • Tilleggsinformasjon

   Du kan overføre filer og innstillingar ved hjelp av ein nettverksressurs, eller ved å bruke flyttbare lagringsmedium som CD/DVD eller ein ekstern harddisk.

   Windows Enkel overføring overfører ikkje installerte program.

   Begge datamaskinene må støtte den overføringsmetoden du veljer. Dersom du for eksempel skriv data til ein CD eller DVD, må måldatamaskina også ha ein CD- eller DVD-stasjon. Dersom du vel å overføre data via eit nettverk, må begge datamaskinene vere kopla til det same nettverket.
 • Relaterte ressursar

Populære nedlastingar

Gratis PC-oppdateringar

 • Tryggleiksoppdateringar
 • Programvareoppdateringar
 • Oppdateringspakkar
 • Maskinvaredrivarar
Køyr Microsoft Update
lukk
moreinfo