Communicator for Mac

Opplev funksjoner for tilstedeværelse som automatisk holdes oppdatert

Communicator for Mac er inkludert ved hvert kjøp av Office for Mac Standard 2011 gjennom Microsoft volumlisensiering for bedriften.

Hva er Communicator for Mac?

Microsoft Communicator for Mac 2011 arbeider sammen med Microsoft Office Communications Server 2007 R2 for å tilby samarbeid i sanntid mellom personer som befinner seg på ulike steder. Folk kan samarbeide i sanntid ved hjelp av ulike kommunikasjonsmetoder, blant annet direktemeldinger, funksjoner for tilstedeværelse, webkonferanser og lyd-/videokonferanser (A/V). Kontakter som en bruker legger til i Communicator-kontoen, kan omfatte kolleger i samme firma og eventuelt kolleger i organisasjonsnettverk, hvis de er autorisert.

Direktemeldingssamtaler er ikke begrenset til samtaler med andre brukere av Communicator for Mac. Med Microsoft Office Communications Server 2007 R2 kan brukere av Communicator for Mac ha direktemeldingssamtaler med kontakter som bruker Office Communicator for Windows og offentlige direktemeldingsverktøy som AOL Instant Messenger (AIM), Yahoo! Messenger og Windows Live Messenger.

Hva får brukerne med Communicator for Mac?

Funksjoner for tilstedeværelse

Ved bare å se på et kontaktnavn og ikonet for tilstedeværelse som er knyttet til den personen, kan du se om en person er tilgjengelig, er i et møte eller ikke er på kontoret, slik at du kan avgjøre hva som er beste måte å kommunisere med vedkommende på.

Ikonet for tilstedeværelse kan vise brukerstatus som kan angis av en bruker eller automatisk basert på kalenderen, påloggingsstatusen og mer. Brukere kan få en større sammenheng med data som publiserte telefonnumre gjennom en effektiv kontaktkortopplevelse.

Tilstedeværelse i andre Office for Mac 2011-programmer

Communicator er integrert i Office for Mac 2011 og gjør det mulig for brukere å samarbeide med kontaktene sine ved å starte en samtale fra disse Office-programmene: Word, PowerPoint og Outlook. Kontaktkortet viser en mer detaljert tilstedeværelsesstatus og gir brukerne flere kommunikasjonsalternativer, for eksempel å sende en direktemelding, en e-postmelding eller en møteinnkallelse eller starte en lyd- eller videosamtale.

Kalenderbasert tilstedeværelse

Communicator tilbyr nye tilstedeværelsesstatuser som viser mer presist om brukere er tilgjengelige for kommunikasjon på det tidspunktet. Communicator angir statusen til en bruker automatisk basert på brukerens Exchange-kalender. Hvis brukeren for eksempel er i et møte, endres statusen automatisk til Opptatt (I møte).

Deling av skrivebord

Ved hjelp av den innebygde funksjonen for deling av skrivebord kan brukere se andres skrivebord eller dele sitt eget skrivebord for å vise en demonstrasjon eller samarbeide om et dokument. Brukere kan dele skrivebordet for å oppnå mer aktivt samarbeid, gjøre det mulig for kolleger som sitter på ulike steder, å samarbeide om dokumenter, presentasjoner og regneark som om de satt ved siden av hverandre. Opprett en direktemeldingsøkt som kan utvides til å omfatte tale, video og skrivebordsdeling for en umiddelbar og fullverdig samarbeidsøkt.

Lyd- og videosamtaler

Brukere kan føre lyd- og videosamtaler via datamaskinen. De kan også utføre konferansesamtaler ved å invitere flere kontakter til å delta i samtalen. Brukerne kan se og høre kontaktene ved hjelp av funksjonene for lyd- og videosamtaler i Communicator. Dette gir en opplevelse tilsvarende et personlig møte.

Bruke datamaskinen som telefon

Med Communicator kan brukere foreta en oppringing ved hjelp av det numeriske tastaturet og ringe eksterne telefonnumre.

Delta i virtuelle møter

Med Communicator kan brukere delta i et planlagt virtuelt møte med kolleger og kunder som sitter lengre ned i gangen eller et helt annet sted i verden, ved å klikke møtekoblingen i en Outlook-møteinvitasjon. De kan koble seg til og delta i møter direkte og ved å se på delte lysbilder eller høre på lyd som er knyttet til møtet.

Serverstøtte

Communicator for Mac 2011 er kompatibel med Office Communications Server 2007 R2 og Lync Server 2010.

Communicator for Mac 2011 er fullstendig kompatibel med Office Communications Server 2007 R2. Brukere av Office for Mac kan logge på og kommunisere med brukere som kjører Lync Server 2010, men enkelte funksjoner har kanskje ikke full funksjonalitet.

Per i dag er ikke Communicator for Mac 2011 kompatibel med Office Communications Online eller Lync Online, men produktteamet arbeider med en oppdatering som blir tilgjengelig i en fremtidig utgave, som gjør at Communicator for Mac fungerer sammen med Lync Online.

Hvordan er den sammenlignet med Communicator for Mac 2011?

Nyttige dokumenter

Distribusjonsveiledning for Communicator for Mac | .pdf