Windows

  Thank you for downloading

  • Sephuthelwana sa Lefelokgokagano la Polelo ya Windows 7

   If your download does not start after 30 seconds,
   Click here

   Kgetha difaele tšeo di sego tša theošwa

   Leina la FaeleDownload LinkBogolo bja Faele
   LIP_nso-ZA-32bit.mlcRecommendedClick here2.5 MB
   LIP_nso-ZA-64bit.mlcRecommendedClick here4.0 MB
   Download Summary:
   KBMBGB

   You have not selected any file(s) to download.

    • TEMOŠO: Ge e le gore o na le phihlo ya BitLocker ye e hlomilwego, o kgopelwa go e fega pele o ka hloma LIP. Bula Control Panel, kgetha System and Security, go tloga fao BitLocker Drive Encryption. Klika go Suspend Protection.
     Ka lebaka la gore go na le ditaoneloute tše di aroganego tša dibešene tša 32-biti le 64-biti tša Windows 7 LIP, pele o ka thoma taoneloute, o swanetše go fa gore ke bešene efe ya Windows 7 ye o e hlomilego: Klika mo go bolela gore ke bešene efe ya Windows 7 ye o e hlomilego:

     Klika konopeng ya Start gomme o klike Khomphutha ka gojeng o kgethe Properties. Se se tla tliša tshedimošo ya motheo ka ga khomphutha ya gago.
     Lebelela ka karolong ya Tshepedišo go hwetša mohuta wa Tshepedišo. Se se tla bolela ge eba Tshepedišotirišo ya gago ya Windows 7 ke Tshepedišotirišo ya 32-biti goba ge e ba ke Tshepedišotirišo ya 64-biti.

     Go tsenya mohuta wa 32-biti, o ka:

     1. Tobetša Laolla konopi, ke moka o tobetše Open go tsenya LIP


     2. goba wa

     3. Tobetša Laolla konopi
      • Tobetša Save go ngwalolla faele khomphuthareng ya gago,
      • Eya go faele yeo e laolotšwego gomme o tobetše gabedi go yona go tsenya LIP

     Go tsenya mohuta wa 64-biti , o swanetše go diriša kgetho ya 2 ye e lego ka godimo.

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere