Windows

Re a leboga gore o Laollotše

 • Windows Vista Language Interface Pack

  Kgetha difaele tšeo di sego tša theošwa

  Leina la Faele Sekgokaganyi sa go theoša Bogolo bja Faele
  LIP_nso-ZA.mlc Thoma taollo 2.5 MB

  Ge eba taollo ya gago e sa thome ka morago ga metsotswana e 30, kgotla lomaganyo ye:   Thoma taollo

  Ditaelo

  1. Klika kunope ya Tanelouta mo letlakaleng le go thomiša ka go tanelouta, goba kgetha polelo ya mohuta o mongwe go tšwa go lenaneo la bea fase gomme o klike Eya.
  2. Dira ye nngwe ya tše di latelago:
   • Go thomiša ka go hloma ka potlako, klika Bula goba Sepetša lenaneokhomphutha le go tšwa go lefelo la yona la bjale.
   • Go khopa tanelouta go khomphutha ya gago gore e hlongwe ka moragonyana, klika Seiba goba Seiba lenaneokhomphutha le go tisiki.

Ditaollo tše Tumilego

Dimpshafatšo tša mahala tša PC

 • Diphetšhe tša tšhireletšo
 • Dimpshafatšo tša Softwere
 • Dipakana tša tirelo
 • Diotledi tša Hadewere
Sepetša Microsoft Update
tswalela
moreinfo