decorative icon product name, link and description price and details
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Tokomane
Tokomane
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
20/10/10
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
14/12/07
Tokomane
Tokomane
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
20/10/10
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
07/12/09
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
Windows Internet Explorer 9 e dira gore diwebsaete di phadime gomme di šome bjale ka didirišwa tša tlhago mo go PC ya gago.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
25/05/11
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
08/12/09
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
Windows Internet Explorer 9 e dira gore diwebsaete di phadime gomme di šome bjale ka didirišwa tša tlhago mo go PC ya gago.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
25/05/11
Tirišo
Tirišo
Sephuthelwana sa Lefelokgokaganyo la Polelo ya Windows 7 (LIP) e aba Lefasterana la Mošomiši le le fetoletšwego ka seripa mafelong ao a šomišwago kudu a Windows 7
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
05/11/10
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
15/06/10
Tirišo
Tirišo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
15/12/10
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
12/06/06
Tokomane
Tokomane
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
15/03/11
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
08/01/10
Tirišo
Tirišo
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Sesotho sa Leboa e fa mošomiši wa lenaneo la Sesotho sa Leboa ka mananeo a mantši a Microsoft Office 2007.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
26/03/10
Tirišo
Tirišo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
16/05/11
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
08/02/09
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
09/11/09
Dikarolwana phatlalatšwaleswa
Dikarolwana phatlalatšwaleswa
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
30/06/06
Tirišo
Tirišo
Sebedisa diphetolelo tsa ScreenTip ho bontsha mongolo wa dikarolwana tsa pontsho – tse kang dikonopo, dimenu le mabokose a puisano – puong e nngwe.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
14/07/11
Tokomane
Tokomane
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
14/06/11
Sephuthelwana sa tirelo
Sephuthelwana sa tirelo
Tirelokabo 3 ya polelo magareng ya microsoft office kabo ya 2007.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
25/10/11
Tirišo
Tirišo
Sebedisa diphetolelo tsa ScreenTip ho bontsha mongolo wa dikarolwana tsa pontsho – tse kang dikonopo, dimenu le mabokose a puisano – puong e nngwe.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
26/02/13
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
09/11/09
Tirišo
Tirišo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
17/10/05
Tirišo
Tirišo
Ditholosi tša go Netefatša tša Microsoft Office di dira gore o kgone go beakanya ka maleme a mangwe.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
07/01/13
Thulusu
Thulusu
Sehlopha sa Maleme sa Windows 8 (LIP) e nea Mošomiši yo a Tsenago dikaralo tše dikgolo tša Windows 8.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
20/11/12
Tirišo
Tirišo
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Sepedi e aba Lefastešana la Mošomiši la ditirišo tše ntši tša Microsoft Office 2013.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
25/02/13
Tirišo
Tirišo
Internet Explorer 10 e lebelo ebile e a thelela, gomme e dira gore diwepsaete tša gago di phadime le go šoma go swana fela le ditirišo tša mathomong khomphutheng ya gago.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
25/02/13
Tirišo
Tirišo
Internet Explorer 10 e lebelo ebile e a thelela, gomme e dira gore diwepsaete tša gago di phadime le go šoma go swana fela le ditirišo tša mathomong khomphutheng ya gago.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
25/02/13
Tirišo
Tirišo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
18/04/14
SDK
SDK
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
18/12/06
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Tirišo
Tirišo
Windows Vista Language Interface Pack (LIP) e aba Lenaneotirišo la Mošomiši le le lokhalaisitšwego go makala a a šomišwago ka bontši a Windows Vista
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/12/08
Tirišo
Tirišo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
07/08/07
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Thulusu
Thulusu
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
16/08/12
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
04/06/10
Tirišo
Tirišo
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Sesotho sa Leboa e fa modiriši wa inthafeisi ya Sesotho sa Leboa mananeo a mantši a Microsoft Office 2010.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
14/07/11
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
10/05/10
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
09/10/09
Dikarolwana phatlalatšwaleswa
Dikarolwana phatlalatšwaleswa
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
30/06/06
Thulusu
Thulusu
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
19/06/09
Dikarolwana phatlalatšwaleswa
Dikarolwana phatlalatšwaleswa
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
02/06/08
Tshepetšolemabaka
Tshepetšolemabaka
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
20/07/10
Petšhe ya tšhireletšo
Petšhe ya tšhireletšo
NDitaelo ka ga go fološetša se, di tla ba gona ka leleme leo o le bolelago. Re sa letetše seo, re tla tšwe re efa ditaelo ka Seisemane.
MAHALA
Letšatši la Tokollo:
07/07/08
1 2
 
Dipoelo go ya ka Letlakala:1020304050