Internet Explorer

  Windows Internet Explorer 9 bakeng sa Windows Vista le Windows Server 2008

  Fetola Leleme:
  Windows Internet Explorer 9 e dira gore diwebsaete di phadime gomme di šome bjale ka didirišwa tša tlhago mo go PC ya gago.
  • Tokollo:

   9.0.7930.16406

   Leina la Faele:

   IE9-WindowsVista-x86-nso.exe

   Letšatši la Kgatišo:

   25/05/11

   Bogolo bja Faele:

   17.8 MB

   Dihlogo tša Motheo wa Tsebo (KB): KB982861

    Windows Internet Explorer 9 e fana ka diwebsaete le didirišwa tše bonagalago le go šoma bjale ka tša tlhago tša PC ka maatla a Windows.
    • Ka pela: Internet Explorer 9 bjale e ka pela.E diretšwe gore o šomiše ka botlalo hadewere ya PC ka tirišo ya Windows, Internet Explorer 9 e fana ka boitemogelo bjo tletšego diswantšho gape bo akaretšago, bo le ka pela gape bo araba bjalo ka didirišwa tša tlhago tšeo di hlomilwego mo go PC ya gago.
    • Hlwekile: Internet Explorer e bea šedi mo diwebsaeteng tšeo o di ratago ka pogego yeo e hlwekilego le lefelo le oketšegilego la go bogela tše dirago gore diwebsaete tša gago di phadime.Tirišano mmogo le tsenyo tšhomong mo Windows 7, tše go fago go kgotla ga tee feela gore o kgone go fihlelela didirišwa tša Webe tše kgorameditšwego thwii mo Lepanteng la Ditiro.
    • Tshepilwego: Internet Explorer ke tsela e tshepilwego ya go fihlelela webe gobane e tiile ge go tla mo tšhireletšong, khupamarama le dithekenolotši tša botshepegi tšeo di dirago gore o dule o bolokegile le gore boitemogelo bja tekolo bo seke bja kgaolwa.
    • Di a šomišana: E na le thekgo bakeng sa HTML5 le mekgwa ya sebjale ya webe yeo e diretšwego gore e kgone go tšea monyetla wa GPU se se bolela gore tshwayo godimo yeo e swanago ga e šome feela mo webeng, e feela e bile e šoma ka pejana e bile e go fa boitemogelo bjo humilego mo go Windows le Internet Explorer 9.
  • Ditshepedišo tše Šomago tše Thekgwago:

   Windows Vista Service Pack 2

     • Windows Vista kgatišo ya 64-bit yeo e nago le pakana ya Tirelo ya 2:
     • Windows Server 2008 Pakana ya Tirelo ya 2
    • Khomphutha/Phorosesara: Khomphutha yeo e nago le phorosesara ya 233MHz goba go feta (Phorosesara ya Pentium ke yona e šišinywago)
    • Kgopolo: 512MB
    • Sekgoba sa Tisiki ya Bothata:
     • Windows Vista yeo e nago le pakana ya Tirelo ya 2:70MB
     • Windows Server 2008 yeo e nago le pakana ya Tirelo ya 2:150MB
    • Go bontšha: Monithara wa Super VGA (800 x 600) goba monithara wa go kgona go bontšha mebala e mentši wa mebala e 256.
    • Tša ka thoko: Motemo goba kgokaganyo ya Inthanete, Legotlwana la Microsoft,Legotlwana la Microsoft IntelliMouse, goba sešupi se sengwe seo se sepelanago.
    1. Kgotla konopo ya go Taonelouta mo letlakaleng le go thomiša ka go taonelouta.
    2. Dira ye nngwe ya tše latelago:
     • Go thomiša go hloma semetseng, kgotla Bula goba Sepetša programa ye go tšwa lefelong la ga bjale.
     • Go kopiša tše gogilwego khomphutheng go ya khomphutheng ya gago bakeng sa go hlongwa nako yeo e latelago, kgotla Boloka goba Bolokela programa ye mo tisiking.

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere