Windows

  Windows Vista Language Interface Pack

  Fetola Leleme:
  Windows Vista Language Interface Pack (LIP) e aba Lenaneotirišo la Mošomiši le le lokhalaisitšwego go makala a a šomišwago ka bontši a Windows Vista
  • Tokollo:

   1.0

   Leina la Faele:

   LIP_nso-ZA.mlc

   Letšatši la Kgatišo:

   04/12/08

   Bogolo bja Faele:

   2.5 MB

    Windows Vista Language Interface Pack (LIP) ya Windows Vista e aba mohuta wo karolo ya wona e fetoletšwego wa makala a a šomišwago ka bontši a Windows. Morago ga go hloma LIP, sengwalwa ka go diwisate, mapokisi a taeloko, dimenyu, dihlogo tša Thekgo le Thušo, di diaetheme tše dingwe ka go lenaneotirišo la mošomiši di tla bontšhwa go polelo ya LIP. Sengwalwa seo se sa fetolelwago se tla ba polelo ya motheo ya Windows Vista. Mohlala, ge e le gore o rekile mohuta wa polelo ya Spain wa Windows Vista, gomme o hlometše LIP ya polelo ya Catalan, tše dingwe tša tšeo di ngwadilwego di tla ba ka polelo ya Spain. O ka lokela LIP ya go feta e tee, gore mošomiši yo mongwe le yo mongwe wa khomphutha a kgone go ka bontšha lenanekopanyo la mošomiši ka polelo ya gagwe yeo a e nyakago.
  • Ditshepedišo tše Šomago tše Thekgwago:

   Windows Vista

    • Microsoft Windows Vista
    • Lenaneotirišo la mošomiši ka go (di)polelo tše di latelago: Seisimane
    • 4.63 Mb ya sekgoba se se se nago selo go ka taneloutiwa
    • 15 Mb ya sekgoba se se se nago selo go ka beakanywa

    Dipolatefomo tše di thekgwago: Di-LIP di šoma feela ka mehuta ya dinoko tše 32 ya Windows Vista ka gona di ka se ke tša hlongwa go mehuta ya pele ya Windows goba go mehuta ya dinoko tše 64 ya Windows Vista.
    1. Klika kunope ya Tanelouta mo letlakaleng le go thomiša ka go tanelouta, goba kgetha polelo ya mohuta o mongwe go tšwa go lenaneo la bea fase gomme o klike Eya.
    2. Dira ye nngwe ya tše di latelago:
     • Go thomiša ka go hloma ka potlako, klika Bula goba Sepetša lenaneokhomphutha le go tšwa go lefelo la yona la bjale.
     • Go khopa tanelouta go khomphutha ya gago gore e hlongwe ka moragonyana, klika Seiba goba Seiba lenaneokhomphutha le go tisiki.

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere