Vaše úloha v roli správce

Když se registrujete ke službám Microsoft Office 365 pro profesionály a menší firmy, stanete se automaticky správcem. Jako správce odpovídáte za vytváření nových uživatelů, přiřazování licencí, distribuci pověření novým uživatelům a správu nastavení celé služby. Všechny tyto funkce máte k dispozici na stránce Přehled správce. „Běžní“ uživatelé (nikoli správci) nemohou tuto stránku zobrazovat. Při vytvoření nových uživatelů z nich můžete udělat také správce.

Uživatelé, kteří nejsou správci, spoléhají na vás, že zajistíte správnost veškerých nastavení ve vaší organizaci. Budou vás žádat o pomoc s takovými věcmi, jako je resetování hesel.

Informace o používání služeb Office 365

Chcete prozkoumat služby Office 365 předtím, než začnete s vykonáváním úloh správce? Níže je uvedeno několik návrhů:

 • Přečtěte si úvodní příručku, ve které najdete úvod do základních úloh, které můžete provádět vy a vaši uživatelé ve službách Office 365. To zahrnuje čtení e-mailů, sdílení dokumentů ve službě Microsoft SharePoint Online a konfiguraci aplikací systému Microsoft Office tak, aby komunikovaly se službami Office 365.
 • Spusťte si prohlídku služeb Office 365 pro správce a získejte přehled služeb Office 365 z pohledu správce.
 • Spusťte si prohlídku služeb Office 365 pro uživatele a získejte přehled služeb Office 365 z pohledu uživatele.
 • Prozkoumejte stránku Začínáme na portálu nápovědy služeb Office 365, která obsahuje odkazy na témata nápovědy, v nichž uživatelé a správci najdou podrobné pokyny týkající se provedení běžných úloh.

Další informace o používání služeb Office 365 v počítačích Mac naleznete v tématu Nastavení počítače Mac pro služby Office 365.

Zpět nahoru

Prozkoumání portálu služeb Office 365

Na Portál služeb Office 365 můžete kontrolovat e-maily a přistupovat ke sdíleným dokumentům.

Hlavička služeb Office 365 v horní části okna nabízí odkazy na služby a přístup k funkcím správce.

Záhlaví služeb Office 365

 • Domů: Na stránce Domů najdete položky ke stažení, které budou uživatelé potřebovat pro připojení aplikací v počítači ke službám Office 365 a také pro přístup k jednotlivým službám služeb Office 365.
 • Outlook: Odkaz Outlook poskytuje přímý přístup k vaší složce Doručená pošta v aplikaci Microsoft Outlook Web App. Odtud můžete odesílat e-maily, zobrazit kalendář a spravovat nastavení e-mailu pro celou společnost.
 • Týmový web: Odkaz Týmový web poskytuje přístup k týmovému webu služby SharePoint Online a sdíleným dokumentům společnosti.
 • Správce: Jako správce máte přístup na stránku Přehled správce, kde lze vytvořit nové uživatelské účty, nastavit a spravovat nastavení služeb, zkontrolovat stav služby, zakoupit předplatná a přiřadit licence.

Stránka Přehled správce

Na stránce Přehled správce získáte přístup k různým oblastem služeb, které budete potřebovat v roli správce.

Stránka přehledu správce služeb Office 365

 • Správa: Odkazy v této části vám umožňují přidávat a měnit uživatelské informace, resetovat hesla a spravovat domény.
 • Předplatná Odkazy v této části vám umožňují zakoupit a spravovat předplatná služeb, zakoupit další licence a rozšíření, aktualizovat informace o platební kartě a zobrazit faktury.
 • Podpora: Na stránce Přehled najdete nápovědu a komunitní zdroje. Chcete-li otevřít žádost o službu k problému s fakturací nebo předplatným, klikněte na položku Žádosti o služby. Chcete-li si prohlédnout stav služeb Office 365, zobrazte stránku Stav služby. Chcete-li zobrazit informace o nadcházející údržbě služeb a historii údržby, klikněte na položku Plánovaná údržba.

Nastavení služeb

Nastavení celé služby pro každou z vašich služeb najdete na stránce Přehled správce.

 • Outlook: Obecná nastavení systému Microsoft Exchange Online zobrazíte v této části. Tato nastavení určují, co uživatelé uvidí v aplikaci Microsoft Outlook. Tato nastavení určují, co uživatelé uvidí v aplikaci Outlook. Výchozí nastavení se konfigurují, aby vám v celé společnosti pomohla spravovat poštovní schránky uživatelů a sdílené prostředky, jako jsou například distribuční skupiny.
 • Lync: Služba Microsoft Lync Online zajišťuje zasílání rychlých zpráv, webové a hlasové konference a funkci stavu v organizaci. Uživatelé mohou používat tyto funkce služby Lync Online k chatování s dalšími uživateli, uskutečňování volání mezi počítači a ke zjištění, zda jsou ostatní uživatelé online.
 • Týmové weby a dokumenty: Služba SharePoint Online vám umožní vytvořit týmový web organizace, kde můžete sdílet dokumenty a spolupracovat. Odkazy v této části jsou zástupci nejběžnějších úloh služby SharePoint Online.
 • Web: Veřejnou webovou stránku můžete upravovat pomocí nástroje Návrhář webu společnosti Microsoft služby SharePoint Online. Služba SharePoint Online usnadňuje aktualizaci obsahu a designu webové stránky i správu přístupu uživatelů k týmovým webům.

Zpět nahoru

Přidání vlastní domény do služeb Office 365

Během procesu registrace ke službám Office 365 jste pro daný účet vytvořili novou doménu (nova_domena.onmicrosoft.com). Tuto doménu můžete používat s většinou služeb Office 365. Pokud chcete pro hostovaný e-mail nebo další služby používat vlastní zaregistrovaný název domény (tzn. vlastní doménu), přidejte zaregistrovaný název domény do služeb Office 365 a poté nastavte služby Office 365 pomocí této domény. Po přidání vlastní domény do služeb Office 365 můžete například vytvořit účty služeb Office 365 pro uživatele zahrnující jejich stávající e-mailové adresy (s vlastní doménou). Tímto způsobem budou (a po provedení konfigurace záznamů názvového serveru podle následujících pokynů) e-mailové zprávy uživatelů doručeny do příslušných poštovních schránek systému Exchange Online ve službách Office 365.

Přidáním a konfigurací vlastní domény ve službách Office 365 změníte cíl služeb domény (například e-mail odkazuje na vlastní doménu služeb Office 365). Následně spravujete doménu ve službách Office 365. Služby Office 365 automaticky konfigurují nastavení služby DNS pro účely e-mailu a zasílání rychlých zpráv. Služby Office 365 také poskytují veřejný web. Jestliže již vlastníte fungující veřejný web, můžete nadále spolupracovat s aktuálním poskytovatelem webových hostitelských služeb a udržovat web v aktuálním stavu.

Poznámka Aktuální web můžete importovat do služeb Office 365.

Chcete-li používat vlastní doménu ve službách Office 365, je nutné provést níže uvedené kroky:

 • Přidejte vlastní web do služeb Office 365.
 • Vytvořte záznam DNS u doménového registrátora, pomocí něhož se ověří, že doménu vlastníte.
 • Vytvořte nové uživatelské účty pro uživatele služeb Office 365 a v případě potřeby upravte veřejný web pomocí služby SharePoint Online. Chcete-li pro svůj veřejný web na vlastní doméně použít web poskytovaný službami Office 365, můžete jej konfigurovat ve službách Office 365.
 • Změňte záznamy názvového serveru tak, aby přesměrovaly internetový provoz vlastní domény do nového umístění ve službách Office 365.

Podrobný postup pro použití vlastní domény se službami Office 365 naleznete v tématu Přidání domény do služeb Office 365.

Vytvoření nových uživatelských účtů

Přidáte-li ke službám Office 365 nové uživatele ze stránky Přehled správce, bude nutné jim vytvořit uživatelská jména a e-mailové adresy. Jakmile uživatele k dané službě přidáte a přiřadíte jim licenční sadu, každý z nich bude mít k dispozici níže uvedené položky:

 • Poštovní schránku služeb Office 365, k níž mohou uživatelé přistupovat z aplikace Outlook nebo Outlook Web App.
 • Přístup ke stránce Položky ke stažení, kde si mohou stáhnout aplikace, jako např. Microsoft Office 2010 nebo Lync 2010 pro zasílání rychlých zpráv a nastavování a konfiguraci počítačů pro práci se službami Office 365.

Začněte přidáním jednoho uživatele ke službě. Chcete-li přidat více uživatelů najednou, další informace naleznete v tématu Přidání více uživatelů pomocí hromadného importu.

Vytvoření nového uživatele

 1. Přejděte na stránku Správce (v záhlaví klikněte na položku Správce).

 2. V levém podokně klikněte pod položkou Správa na tlačítko Uživatelé.

 3. Na stránce Uživatelé klikněte na položku Nový a pak na položku Uživatel. Tím spustíte průvodce novým uživatelem.

 4. Na stránce Vlastnosti zadejte údaje.

 5. Na stránce Nastavení se v části Přiřazení oprávnění rozhodněte, zda chcete uživateli přiřadit oprávnění správce.

  Správci mají přístup na stránku Přehled správce, kde mohou vytvořit nové uživatelské účty, spravovat předplatná a měnit nastavení služby.

  Tip Nezapomeňte přidělit alespoň jednomu dalšímu uživateli oprávnění správce. Takový uživatel vám pak v případě potřeby pomůže obnovit heslo.

 6. Výběrem pracovního umístění uživatele se na portálu automaticky nastaví jazyk a kalendář.

 7. Na stránce Licence vyberte licence, které chcete uživateli přiřadit.

 8. Na stránce E-mail je možné zvolit, zda chcete zaslat uživatelské jméno a dočasné heslo (pověření) na jednu či několik e-mailových adres.

  Tyto informace můžete zaslat na e-mailovou adresu uživatele nebo na svoji vlastní e-mailovou adresu. Zašlete-li pověření na svou e-mailovou adresu, můžete je pak doručit uživatelům s dalšími instrukcemi týkajícími se nastavení, které budou pro přístup ke službám Office 365 potřebovat.

  To provedete zaškrtnutím políčka Odeslat e-mail a následným zadáním e-mailové adresy, na kterou chcete pověření zaslat. Přidat můžete až pět příjemců oddělených středníky. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 9. Zkontrolujte informace na stránce Výsledky a klikněte na tlačítko Dokončit.

Jakmile vytvoříte uživatelské účty, přečtěte si téma Konfigurace uživatelů pro služby Office 365, kde najdete informace o tom, jak pomoci uživatelům během prvních kroků se službami Office 365.

Zpět nahoru

Konfigurace služeb Office 365

Předtím, než uživatelé zahájí práci se službami Office 365, bude třeba konfigurovat další nastavení na úrovni služby.

Správa oprávnění služby SharePoint Online na týmovém webu

Oprávnění služby SharePoint Online a uživatelských skupin se spravují odděleně od nastavení služeb Office 365. Jako první správce služeb Office 365 jste také automaticky přidáni jako správce týmového webu SharePoint.

Vámi vytvořené uživatelské účty služeb Office 365 se však automaticky do seznamu uživatelů týmového webu nepřidávají. Uživatele je nutné do týmového webu přidat ručně, abyste tak mohli kontrolovat, kdo bude mít v organizaci přístup k týmovému webu. Můžete také nastavit konkrétní oprávnění uživatelských účtů pro přístup k týmovému webu.

Před přidáním uživatelů do týmového webu doporučujeme nejdříve si přečíst téma Krok 1: Plánování webů a správa uživatelů.

Návrh a úprava veřejných webů

Jakmile se zaregistrujete ke službám Office 365, vytvoří se pro daný účet veřejný web. Chcete-li si veřejný web prohlédnout, přejděte na stránku Domů a ve spodní části stránky klikněte na odkaz pod položkou Zobrazte si svůj veřejný web.

Jako správce můžete upravit a navrhnout obsah stránky. Chcete-li spustit nástroj pro návrh webu, přejděte na stránku Správce a pod položkou Navrhněte a upravte své veřejné weby klikněte na volbu Upravit web. Další informace o úpravách veřejného webu naleznete v tématu Základní úkoly ve službě SharePoint Online ve službách Office 365 pro profesionály a menší firmy v nápovědě služby SharePoint Online.

Povolení a zakázání externích kontaktů ve služby Lync

Ve výchozím nastavení mohou uživatelé přidávat kontakty z externích služeb zasílání zpráv, jako je například program Windows Live Messenger, do účtů aplikace Microsoft Lync 2010. Chcete-li zakázat uživatelům přidání externích kontaktů, můžete toto nastavení změnit v ovládacím panelu služby Lync Online.

 1. V záhlaví klikněte na položku Správce.

 2. Pod položkou Lync klikněte na možnost Obecná nastavení.

  Otevře se ovládací panel služby Lync Online.

 3. Vedle položky Nastavení externí komunikace klikněte na možnost Zakázat.

Další informace naleznete v tématu Nastavení služby Microsoft Lync Online.

Používání a konfigurace aplikací systému Office

Spolu s webovými aplikacemi Microsoft Office Web Apps mohou uživatelé pro přístup ke službám používat stávající aplikace počítače Microsoft Office.

 • Aplikace systému Office pro počítače: Služby Office 365 jsou kompatibilní s aplikacemi systémů Microsoft Office 2007 a Microsoft Office 2010 pro počítače. Jestliže již ve své organizaci používáte jednu z těchto edicí systému Microsoft Office, mohou uživatelé tyto aplikace konfigurovat pro spolupráci s e-mailem služeb Office 365 a týmovými weby.
 • Aplikace Lync 2010: Na stránce Domů mohou uživatelé stáhnout aplikaci Lync 2010, díky níž získají přístup k zasílání rychlých zpráv a konferenčním online službám služeb Office 365.

Další informace o aplikacích systému Microsoft Office, které jsou kompatibilní se službami Office 365, naleznete v tématu Požadavky na software pro služby Office 365.

Nastavení a konfigurace aplikací systému Office

Pokud uživatelé používají aplikace systému Office pro počítače, bude nutné je aktualizovat a nakonfigurovat pro práci se službami Office 365. Sdělte uživatelům, aby přešli ze stránky Domů na stránku Položky ke stažení. Posledním krokem na stránce Položky ke stažení je kliknutí na tlačítko Nastavit, kterým se spustí celý proces.

Snímek obrazovky posledního kroku na stránce Položky ke stažení

V úvodní příručce získáte podrobné pokyny k nastavení a konfigurace aplikací systému Office. Další informace naleznete v tématu Ruční aktualizace a konfigurace počítačů pro služby Office 365.

Konfigurace uživatelů pro služby Office 365

Před zahájením práce se službami Office 365 je třeba, aby uživatelé organizace provedli několik kroků. Abyste uživatelům usnadnili nastavení, doporučujeme jim zaslat zprávu s uvítáním, která obsahuje tyto informace:

 • Popis služeb Office 365.
 • Odkaz na úvodní příručkus pokyny pro prvotní nastavení a použití služeb Office 365.
 • Odkaz na stránku Začínáme na portálu nápovědy služeb Office 365, která obsahuje odkazy na témata nápovědy, v nichž jsou uvedeny podrobné pokyny týkající se provedení běžných úloh.
 • Další informace, které se týkají vašeho pracovního prostředí a uvádějí, které položky ke stažení by měli používat, např. aplikaci Lync 2010.

Nápověda a podpora

V případě dotazů ke službám Office 365 můžete:

 • Vyhledávat v nápovědě a komunitě: V tématech nápovědy a příspěvcích komunity jsou popsány nejčastější otázky a úkony. Chcete-li tyto zdroje prohledat, zadejte otázku či frázi do vyhledávacího pole na stránce Domů.
 • Číst a vkládat příspěvky do komunitního fóra: Komunitní fórum je místem, kde uživatelé služeb Office 365 mohou vložit otázku a někdo jiný ji může zodpovědět. Před vložením otázky se podívejte, zda se již někdo neptal stejně.
 • Kontaktování podpory fakturace a předplatného: Ačkoli není ke službám Microsoft Office 365 pro profesionály a menší firmy technická podpora k dispozici, dostane se vám pomoci s fakturací a předplatným. Další informace naleznete v tématu Kontaktování podpory fakturace a předplatného.

Zpět nahoru

©2011 Microsoft Corporation    Právní informace | Ochrana osobních údajů
Váš názor