Din rolle som administrator

Når du registrerer deg for Microsoft Office 365 for eksperter og småbedrifter, blir du automatisk administrator, eller admin. Du er som administrator ansvarlig for å opprette nye brukere, tilordne lisenser, distribuere legitimasjon til nye brukere og behandle innstillinger på tvers av tjenester. Alle disse funksjonene er tilgjengelig for deg på Administrasjonsoversikt-siden. Vanlige brukere (ikke administrator) kan ikke vise denne siden. Når du oppretter en ny brukere, kan du imidlertid velge å gjøre dem til administratorer også.

Brukerne er avhengig av at du sikrer at alt er riktig konfigurert for organisasjonen. Du vil bli spurt om hjelp fra dem, for eksempel om tilbakestilling av passord.

Lære hvordan du bruker Office 365-tjenestene

Vil du utforske Office 365-tjenestene før du begynner med administratoroppgavene? Her er noen forslag:

 • Les hurtigveiledningensom gir en innføring i grunnleggende oppgaver du og brukerne kan utføre i Office 365, for eksempel lese e-post, dele dokumenter i Microsoft SharePoint Online og konfigurere Microsoft Office-skrivebordsprogrammer til å kommunisere med Office 365.
 • Se på innføringen for Office 365-administratorer for å få oversikt over Office 365 fra et administratorperspektiv.
 • Se på innføringen for Office 365-brukere for å få oversikt over Office 365 fra et brukerperspektiv.
 • Se gjennom Komme i gang -siden i hjelpeportalen for Office 365, som inkluderer koblinger til hjelpeemner som gir brukere og administratorer trinnvise instruksjoner for hvordan de utfører vanlige oppgaver.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Office 365 på en Mac, kan du se Konfigurere Mac for Office 365.

Tilbake til toppen

Utforske Office 365-portalen

I Office 365-portal kan du lese e-post og få tilgang til delte dokumenter.

Office 365-toppteksten øverst i vinduet inneholder koblinger til tjenestene og tilgang til administrasjonsfunksjonalitet.

Office 365-overskrift

 • Hjem: Hjem-siden gir tilgang til nedlastinger brukerne trenger for å koble skrivebordsprogrammene til Office 365, og tilgang til forskjellige Office 365-tjenester.
 • Outlook: Outlook-koblingen gir direkte tilgang til innboksen i Microsoft Outlook Web App. Fra denne kan du sende e-post, vise kalenderen og behandle e-postinnstillinger som gjelder for hele organisasjonen.
 • Gruppeområde: Gruppeområde-koblingen gir tilgang til organisasjonens SharePoint Online-gruppeområde og delte dokumenter.
 • Administrator: Som administratorer har du tilgang til Administrasjonsoversikt-siden der du kan opprette nye brukerkontoer, konfigurere og behandle tjenesteinnstillinger, kontrollere tjenestetilstanden, kjøpe abonnementer og tilordne lisenser.

Administrasjonsoversikt-siden

Du kan gå til Administrasjonsoversikt-siden for å få tilgang til de forskjellige tjenesteområdene du må behandle som administrator.

Administrasjonsoversikt-side for Office 365

 • Behandling: Bruk koblingene i denne delen for å legge til eller endre brukerinformasjon, tilbakestille passord og behandle domener.
 • Abonnementer: Bruk koblingene i denne delen for å kjøpe og behandle tjenesteabonnementer, kjøpe tilleggslisenser og tillegg, oppdatere kredittkortinformasjon og vise fakturaer.
 • Kundestøtte: Oversikt-siden inneholder alle ressurser for hjelp og gruppe. Hvis du vil åpne en serviceforespørsel for et problem med fakturering eller abonnement, klikker du Serviceforespørsler. Hvis du vil vise statusen for Office 365-tjenestene, viser du Tjenestetilstand-siden. Hvis du vil vise informasjon om kommende tjenestevedlikehold og vedlikeholdslogg, klikker du Planlagt vedlikehold.

Tjenesteinnstillinger

Du har tilgang til innstillinger på tvers av tjenester for hver av tjenestene, på Administrasjonsoversikt-siden.

 • Outlook: Her får du tilgang til generelle innstillinger for Microsoft Exchange Online og påvirker hva som vises for brukerne i Microsoft Outlook. Standardinnstillingene konfigureres for å bidra til å hjelpe med behandling av brukerpostbokser og delte ressurser, for eksempel distribusjonsgrupper, på tvers av organisasjonen.
 • Lync: Microsoft Lync Online leverer direktemeldinger, web- og talekonferanser og tilstedeværelse for organisasjonen. Brukere kan bruke funksjonene i Lync Online til å chatte med andre brukere, utføre samtaler fra datamaskin-til-datamaskin og se om andre brukere er tilkoblet.
 • Gruppeområder og dokumenter: MedSharePoint Online kan du begynne å bygge organisasjonens gruppeområde for dokumentdeling og samarbeid. Koblingene på dette området er snarveier til de vanligste oppgavene i SharePoint Online.
 • Webområde: Du kan redigere det offentlige webområdet med Microsoft Områdeutforming-verktøyet i SharePoint Online. SharePoint Online gjør det enklere å oppdatere innholdet og utformingen av webområdet, i tillegg til å behandle brukernes tilgang til gruppeområder.

Tilbake til toppen

Legge til egendefinert domene i Office 365

I løpet av registreringsprosessen for Office 365 opprettet du et nytt domene for kontoen (nytt_domene.onmicrosoft.com). Du kan bruke dette domenet med de fleste Office 365-tjenester. Hvis du i stedet vil at dine vertsbaserte e-posttjenester eller andre tjenester skal bruke ditt registrerte domenenavn (det vil si det egendefinerte domenet), må du imidlertid legge til det egendefinerte domenet i Office 365 og deretter konfigurere Office 365-tjenestene til å bruke domenet. Når du har lagt til det egendefinerte domenet i Office 365, kan du for eksempel opprette Office 365-kontoer for brukerne som inneholder gjeldende e-postadresser (med det egendefinerte domenet). På denne måten (og etter at du konfigurerer navneserverpostene som beskrevet nedenfor) vil e-postmeldinger som sendes til brukerne, bli mottatt i deres respektive Exchange Online-postbokser i Office 365.

Når du legger til og konfigurerer ditt egendefinert domene i Office 365, endrer du målet for domenetjenestene, for eksempel e-post, til å peke til det egendefinerte Office 365-domenet, og deretter behandler du det egendefinerte domenet i Office 365. Office 365 konfigurerer automatisk DNS-innstillingene for e-post og direktemeldinger. Office 365 omfatter også et offentlig webområde. Hvis du allerede har et fungerende offentlig webområde, kan du velge å fortsette og samarbeide med din gjeldende vertsleverandør for beholde området som det er.

Obs Du kan ikke importere det gjeldende webområdet til Office 365.

Hvis du vil bruke det egendefinerte domenet med Office 365, må du gjøre følgende:

 • Legge til det egendefinerte domenet i Office 365.
 • Opprette en DNS-post hos domeneregistratoren for å bekrefte at du eier domenet.
 • Opprette nye brukerkontoer for brukerne i Office 365, og hvis du vil, tilpasse det offentlige webområdet ved hjelp av SharePoint Online. Hvis du vil bruke Office 365-webområdet som offentlig webområde for det egendefinerte domenet, kan du konfigurere dette i Office 365.
 • Endre navneserveroppføringene for å omdirigere Internett-trafikk for det egendefinerte domenet, til den nye plasseringen i Office 365.

Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner for hvordan du bruker det egendefinerte domenet med Office 365, kan du se Legge til domenet i Office 365.

Opprette nye brukerkontoer

Når du legger til nye brukere i Office 365 på Administrasjonsoversikt-siden, må du opprette brukernavn og e-postadresser for dem. Når du har lagt til brukere i tjenesten og tilordnet riktig lisens til dem, har hver enkelt bruker følgende elementer:

 • En Office 365-postboks som brukere har tilgang til fra Outlook-skrivebordsprogrammet eller Outlook Web App.
 • Tilgang til Nedlastinger-siden for å laste ned skrivebordsprogrammer, for eksempel Microsoft Office 2010 og Lync 2010 for direktemeldinger, og for å installere og konfigurere datamaskinene, slik at de fungerer med Office 365.

Start med å legge til én enkelt bruker i tjenesten. Hvis du vil legge til mer enn én bruker om gangen, kan du se Legge til flere brukere ved bruk av masseimport.

Opprette en ny bruker

 1. Gå til Administrator-siden (klikk Administrator i overskriften).

 2. Klikk Brukere i venstre rute under Behandling.

 3. Klikk NyBrukere-siden, og klikk deretter Bruker for å starte veiviseren for ny bruker.

 4. Fyll ut informasjonen på Egenskaper-siden.

 5. Innstillinger-siden under Tilordne tillatelser-delen avgjør du om du vil gi administratortillatelser til brukeren.

  Administratorer har tilgang til Administrasjonsoversikt-siden, og dette gjør det mulig for dem å legge til nye brukerkontoer, behandle abonnementer og endre tjenesteinnstillinger.

  Tips Pass på at du angir minst én bruker med administratortillatelser, slik at han eller hun kan hjelpe med å gjenopprette passordet ditt ved behov.

 6. Velg arbeidssted for brukeren for automatisk å angi innstillinger for hans eller hennes språk og kalender i portalen.

 7. Velg lisensen du vil tilordne til brukeren på Lisenser-siden.

 8. E-post-siden kan du velge å sende brukernavnet og det midlertidige passordet (legitimasjon) til én eller flere e-postadresser.

  Du kan sende informasjonen til den personlige e-postadressen for brukeren eller til din egen e-postadresse. Hvis du sender legitimasjonen til din egen e-postadresse, kan du deretter levere informasjonen med tilleggsinstruksjoner om konfigurasjon, som brukeren må ha for å få tilgang til Office 365.

  Hvis du vil gjøre dette, merker du av for Send e-post, og deretter skriver du inn e-postadressen du vil sende legitimasjonen til. Du kan sende informasjonen til opptil fem forskjellige mottakere atskilt med semikolon. Klikk Opprett.

 9. Se gjennom informasjonen på Resultater-siden, og klikk deretter Fullfør.

Når du har opprettet brukerkontoene, kan du se Konfigurere brukere for Office 365 for informasjon om hvordan du hjelper brukerne med å komme i gang med Office 365.

Tilbake til toppen

Konfigurere Office 365-tjenestene

Før du begynner å bruke Office 365, er det flere innstillinger for tjenestenivå som du må konfigurere.

Behandle SharePoint Online-tillatelser for gruppeområdet

SharePoint Online-tillatelser og -brukergrupper behandles atskilt fra Office 365-innstillingene. Som første administrator for Office 365 blir du også automatisk lagt til som administrator på SharePoint-gruppeområdet.

Nye brukerkontoer som opprettes i Office 365, blir imidlertid ikke automatisk lagt til i brukerlisten for gruppeområdet. Du må manuelt legge brukere til gruppeområdet, slik at du kan styre hvem i organisasjonen som har tilgang til gruppeområdet. Du kan også angi brukerkontotillatelser som gjelder spesifikt for gruppeområdet.

Før du begynner å legge brukere til gruppeområdet, anbefaler vi at du først leser Trinn 1: Planlegge områder og behandle brukere.

Utforme og redigere det offentlige webområdet

Da du registrerte deg for Office 365, ble et offentlig webområde opprettet for kontoen din. Hvis du vil vise det offentlige webområdet, kan du gå til Hjem-siden og klikke koblingen under Vis et offentlig webområde nederst på siden.

Som administrator kan du redigere utformingen av og innholdet på området. Hvis du vil åpne verktøyet for utforming av webområde, går du til Administrator-siden og klikker Rediger webområde under Utform og rediger et offentlig webområde. Hvis du vil ha mer informasjon om redigering av det offentlige webområdet, kan du se Grunnleggende oppgaver i SharePoint Online for Office 365 for profesjonelle og småbedrifter i Hjelp for SharePoint Online.

Aktivere eller deaktivere eksterne kontakter i Lync

Brukerne kan som standard legge til kontakter fra eksterne meldingstjenester, for eksempel Windows Live Messenger, i Microsoft Lync 2010-kontoene. Hvis du ikke vil tillate at brukerne kan legge til eksterne kontakter, kan du endre disse innstillingene i Kontrollpanel for Lync Online.

 1. Klikk Administrator i overskriften.

 2. Klikk Generelle innstillinger under Lync.

  Kontrollpanel for Lync Online åpnes.

 3. Klikk Deaktiver ved siden av Innstillinger for ekstern kommunikasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere Microsoft Lync Online.

Bruke og konfigurere Office-skrivebordsprogrammer

Brukerne kan bruke eksisterende Microsoft Office-skrivebordsprogrammer og Microsoft Office Web Apps for å få tilgang til tjenestene.

 • Office-skrivebordsprogram: Office 365 er kompatibelt med Microsoft Office 2007- og Microsoft Office 2010-skrivebordsprogrammer. Hvis organisasjonen allerede bruker en av disse versjonene av Microsoft Office, kan brukerne konfigurere skrivebordsprogrammene til å fungere med e-post og gruppeområder for Office 365.
 • Lync 2010 : På Hjem-siden kan brukerne laste ned Lync 2010 for å få tilgang til direktemeldings- og Internett-konferansetjenester for Office 365.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke Microsoft Office-skrivebordsprogrammer som er kompatible med Office 365, kan du se Programvarekrav for Office 365.

Installere og konfigurere Office-skrivebordsprogrammer

Hvis brukerne bruker Office-skrivebordprogrammer, må de oppdatere og konfigurere dem, slik at de fungerer med Office 365. Informer brukerne om å gå til Nedlastinger-siden fra Hjem-siden. Det siste trinnet på Nedlastinger-siden inneholder en Installer-knapp for å starte prosessen.

Skjermbilde av siste trinn på nedlastingssiden

Hurtigveiledningen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du installerer og konfigurerer Office-skrivebordsprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere og konfigurere skrivebord for Office 365 manuelt.

Konfigurere brukere for Office 365

Brukerne i organisasjonen må utføre noen få trinn for å komme i gang med Office 365. For å gjøre brukernes konfigurasjonsopplevelse enklere, anbefaler vi at du sender dem en velkomstmelding som inneholder følgende informasjon:

 • En beskrivelse av Office 365.
 • En kobling til hurtigveiledningen som inneholder instruksjoner for hvordan du konfigurerer og bruker Office 365-tjenester for første gang.
 • En kobling til Komme i gang -siden i hjelpeportalen for Office 365, som inneholder koblinger til hjelpeemner som gir dem trinnvise instruksjoner for hvordan de utfører vanlige oppgaver.
 • Tilleggsinformasjon som er spesifikk for ditt arbeidsmiljø, og som beskriver hvilke nedlastinger som må hentes, for eksempel Lync 2010.

Hjelp og støtte

Når du har spørsmål om Office 365, kan du:

 • Søke i Hjelp og gruppen: De vanligste spørsmålene og oppgavene dekkes i hjelpeemnene og gruppeinnleggene. Hvis du vil søke i disse kildene, skriver du inn et spørsmål eller en setning i søkeboksen på Hjem-siden.
 • Lese og poste artikler i gruppeforumet.: I gruppeforumet kan alle som bruker Office 365 legge til spørsmål som andre kan svare på. Før du legger til spørsmålet, kan du se om andre allerede har stilt samme spørsmål.
 • Kontakte kundestøtte for fakturering og abonnement: Selv om teknisk kundestøtte ikke er tilgjengelig for Microsoft Office 365 for eksperter og småbedrifter, kan du få hjelp med fakturering og abonnementer. Se Kontakte kundestøtte for et problem med fakturering eller abonnement.

Tilbake til toppen

©2011 Microsoft Corporation    Juridisk | Personvern
Tilbakemelding