Microsoft Office 365 för företag är en användarvänlig uppsättning webbaktiverade verktyg som ger dig åtkomst till din e-post, viktiga dokument, kontakter och din kalender nästan var som helst och på nästan vilken enhet som helst. rundturen för Office 365-användare för att få en översikt över Office 365.

Dessa verktyg omfattar Microsoft Office Web Apps, som är webbversionen av de Microsoft Office-skrivbordsprogram som du är bekant med sedan tidigare, t.ex. Microsoft Word, Excel och PowerPoint. Med Office Web Apps kan du skapa och redigera dokument på vilken dator som helst som har en webbläsare.

Denna Snabbstartsguide leder dig genom några vanliga uppgifter för att ge dig en känsla för den dagliga användning du kan ha av Office 365.

Om du är administratör för Office 365 kan du läsa Introduktion för Office 365-administratörer för att lära dig om de uppgifter som har med administration att göra.

Webbupplevelsen

Office 365-portalen ger dig direkt åtkomst till din e-post och ditt företags delade dokument. När och var helst du har åtkomst till Internet, har du åtkomst till Office 365.

Innan du börjar måste du ha ditt Microsoft Online Services ID och lösenord tillgängliga. Om du inte redan införskaffat dem kan du be företagets administratör att ge dig dem.

Logga in på Office 365-portalen

 1. Gå till Office 365:s sida för inloggning .

 2. Ange ditt Microsoft Online Services ID och ditt lösenord.

Sidhuvud för Office 365-portalen

När du har loggat in på Office 365-portalen ska du titta längst upp på sidan. Det vågräta fältet som innehåller några länkar kallas för sidhuvudet. Sidhuvudet visas alltid längst upp på sidan, så du har snabb åtkomst till funktionerna i Office 365. Klicka bara på en av länkarna:

Office 365-rubrik

 • Start Det här är den sidan som visas varje gång du loggar in på Office 365.
 • Outlook Klicka på den här länken om du vill läsa din e-post.
 • Gruppwebbplats Klicka på den här länken om du vill dela dokument.

E-post

Ditt Office 365-konto omfattar e-post. För att skydda din sekretess och din säkerhet lagras din e-post på Microsofts servrar. Du kan läsa din e-post i Outlook på din dator, som du har gjort tidigare, men du kan även läsa din e-post i Microsoft Outlook Web App.

Skapa ett e-postmeddelande i Outlook Web App

 1. Klicka på Outlook i sidhuvudet.

  Din inkorg visas. Om du använder datorns Outlook ser sidan välbekant ut.

 2. Starta ett nytt meddelande genom att klicka på Nytt högst upp i den mellersta rutan.

Kontakter

Du kan skapa kontakter för att lagra information om personer som du kommunicerar med, inklusive deras e-postadress, gatuadress och telefonnummer.

Skapa en kontakt

 1. Klicka på Kontakter längst ner till vänster i fönstret.

  Office 365 - Outlook-kontakter

 2. Klicka på Nytt högst upp i den mellersta rutan.

  Office 365 – ny kontakt

 3. I fönstret för den nya kontakten skriver du in den information som du vill ta med om kontakten.

Importera kontakter i Outlook Web App

 1. Klicka på Importera högst upp i den mellersta rutan.

  Office 365 – importera kontakter

 2. Följ stegen i guiden Importera kontakter.

Om du har dubblettkontakter upprepas de automatiskt i din nya kontaktlista. Om du vill ha mer kontroll över dubblettkontakter kan du läsa om detta i Importera kontakter längre fram i den här guiden under "Upplevelsen med skrivbordsprogrammet."

Kalender

Använd kalendern för att spara möten och anordna möten med dina kollegor. När du anordnar ett möte kan du använda kalendern för att se ditt schema och hitta tidpunkter då dina kollegor är tillgängliga också. Du kan sedan skicka en mötesbegäran till dina kollegor.

Visa kalendern

 • Klicka på Kalender lägst ner till vänster i fönstret.

  Office 365 – visa kalender

Skapa ett möte

 1. Klicka på Nytt högst upp i den mellersta rutan.

  Office 365 – nytt möte

 2. Skriv in namnen på de deltagare du vill bjuda in till mötet på raderna Till och Valfritt.

 3. Skriv ett ämne.

 4. Skriv en plats.

 5. Ange datum och tidpunkt vid Starttid och Sluttid.

 6. Ange syftet med mötet i meddelandetexten.

 7. Klicka på fliken Schemaassistenten i början av fönstret. Du kan se om deltagarna är lediga. Om de inte är lediga kan du välja en annan tidpunkt.

 8. Klicka på Skicka längst upp till vänster i fönstret.

Snabbmeddelanden

När du har lagt till personer i din kontaktlista kan du chatta med dem direkt i webbläsaren med hjälp av Outlook Web App.

Chatta med en kontakt

 1. Klicka på Kontakter längst ner till vänster på sidan.

  Office 365 - Outlook-kontakter

 2. Högerklicka på ett namn i kontaktlistan och sedan på Chatt.

 3. Börja skriva i chattfönstret.

  Office 365 - chattfönster

Dela dokument och information med SharePoint Online

Med Office 365 får du en gruppwebbplats där du kan samarbeta med dokument och dela information. Gruppwebbplatsen underhålls med hjälp av Microsoft SharePoint Online, där ditt team lagrar dokument på en enda plats. Att lagra dokument på SharePoint Online hjälper till att upprätthålla säkerheten, erbjuder versionskontroll och gör att du kan redigera och visa dokumenten i Office-program på datorn eller Office Web Apps. Förutom att samarbeta på dokument kan du även dela bilder, listor, wikisidor, bloggar med mera. Om du vill lära dig mer om att spara ditt arbete från Office 2010 till din gruppwebbplats, se Spara ett dokument till SharePoint från Office 2010.

Visa din SharePoint-gruppwebbplats

 • Klicka på Gruppwebbplats i sidhuvudet.

Läs mer om SharePoint 2010

Tillbaka till början

Upplevelsen med skrivbordsprogrammet

Du kan fortfarande använda de skrivbordsprogram i Microsoft Office som du redan känner till och använder dagligen. För bästa möjliga upplevelse bör du konfigurera datorn så att den kan "tala" till Office 365.

Obs Informationen i detta avsnitt avser datorer som kör ett Microsoft Windows-operativsystem. Om du använder Mac, se Konfigurera din Mac för Office 365.

Konfigurera dina skrivbordsprogram för Office 365

Du har åtkomst till dina e-postkonton i Office 365 direkt från ditt Outlook-skrivbordsprogram. När du arbetar i andra Office-skrivbordsprogram kan du spara filerna direkt på din SharePoint-gruppwebbplats och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

Om du vill konfigurera dina Office-inställningar för dessa funktioner ska du köra Microsoft Office 365 datorinstallation.

Installera och konfigurera dina Office-program

 1. Klicka på Start i sidhuvudet.

 2. Klicka på Hämtningsbara filer under Resurser till höger på sidan Start.

 3. Installera de program du behöver på din dator från sidan Hämtningsbara filer.

  När installationen av programmen är klar går du tillbaka till sidan Hämtningsbara filer, letar reda på rubriken Installera och konfigurera dina Office-program och klickar sedan på Konfigurera.

 4. Följ konfigurationsanvisningarna.

Läsa post i datorns Outlook

Du kan läsa e-post antingen i datorns Outlook eller i Outlook Web App. Du kan växla sömlöst mellan skrivbordsprogrammet och webbprogrammet. Till exempel använder vissa personer skrivbordsprogrammet på jobbet och webbprogrammet hemma och när de reser.

Om du hämtade och installeradeMicrosoft Office 2010 startar du Microsoft Outlook 2010 för att få åtkomst till ditt e-postkonto i Office 365. Outlook vägleder dig genom de initiala stegen för att konfigurera dina inställningar.

Om du har en tidigare version av Office Outlook 2007 eller Outlook 2010 installerad på datorn och du vill få åtkomst till ditt e-postkonto i Office 365 måste du först skapa en ny profil för att få åtkomst till e-postkontot i Office 365. En profil består av konton, datafiler och inställningar som anger var dina e-postmeddelanden sparas.

Skapa en profil för Office 365

 1. Om Outlook är igång måste du avsluta Outlook.

 2. Klicka på Start-menyn i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 3. I rutan Sök på kontrollpanelen söker du efter E-post.

 4. Klicka på E-post i kontrollpanelen.

 5. Klicka på Visa profiler i dialogrutan Installera e-post.

 6. Klicka på Lägg till för att skapa en ny profil.

 7. Ange ett namn för profilen och klicka sedan på OK.

 8. Skriv in din Office 365-e-postadress i dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto.

 9. Klicka på Nästa och följ sedan resten av stegen i guiden.

 10. När du går tillbaka till dialogrutan Installera e-post ser du den nya profilen i listan.

 11. Klicka på Fråga efter profil och klicka sedan på OK.

När du går framåt uppmanas du att välja en profil varje gång du öppnar Outlook. Om du vill växla mellan profiler avslutar du Outlook och startar om programmet.

Importera kontakter

Kontakter kan importeras till Outlook från andra program eller från exporterade Outlook-kontakter. Dessa anvisningar förutsätter att du redan har exporterat kontakter från Outlook eller ett annat program, till exempel en webbklient, ett Excel-ark eller ett databasprogram.

Anvisningarna för att importera kontakter i Office Outlook 2007 skiljer sig från anvisningarna för Outlook 2010. Följ proceduren nedan för den version som du använder.

Importera kontakter med Outlook 2007

 1. I Office Outlook 2007, på menyn Arkiv klickar du på Importera och exportera.

 2. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Kommaavgränsade värden (DOS) och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Bläddra för att lokalisera den fil som innehåller kontakterna som du importerar och markera den.

 5. Välj ett av följande under Alternativ:

  • Ersätt dubbletter med importerade objekt: Om en Outlook-kontakt redan existerar, ersätts den av den information som du importerar.
  • Tillåt att dubbletter skapas: Om en Outlook-kontakt redan existerar, skapas den importerade kontakten som en andra kontakt.
  • Importera inte dubbletter av objekt: Om en Outlook-kontakt redan existerar importeras inte informationen för den dubbla kontakten.
 6. Klicka på den kontaktmapp i Outlook där du vill spara de importerade kontakterna och klicka sedan på Nästa.

  Många har bara en mapp med kontakter. Om du har flera mappar med kontakter ska du välja den mapp där du vill spara kontakterna.

 7. Klicka på Slutför.

Importera kontakter med Outlook 2010

 1. I Outlook 2010 klickar du på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Öppna.

 3. Klicka på Importera.

 4. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på den filtyp som du vill importera under Välj vilken filtyp du vill importera och klicka sedan på Nästa.

  De vanligaste filtyperna är Kommaavgränsade värden (Windows, även kallat CSV-fil. Om du importerar kontakter som exporterades från Outlook till en Outlook-datafil (.pst) klickar du på Outlook-datafil (.pst).

 6. Klicka på Bläddra under Fil som ska importeras, välj den fil som du vill importera och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på ett av följande under Alternativ i dialogrutan Importera en fil:

  • Ersätt dubbletter med importerade objekt: Om en Outlook-kontakt redan existerar, ersätts den av den information som du importerar.
  • Tillåt att dubbletter skapas: Om en Outlook-kontakt redan existerar, skapas den importerade kontakten som en andra kontakt.
  • Importera inte dubbletter av objekt: Om en Outlook-kontakt redan existerar importeras inte informationen för den dubbla kontakten.
 8. Klicka på Nästa.

 9. Klicka på en mapp för de importerade kontakterna under Välj målmapp i dialogrutan Importera en fil och klicka sedan på Nästa.

  Oftast markerar du mappen Kontakter, om du inte har flera konton, eller har skapat flera kontaktmappar för ditt konto.

 10. Klicka på Slutför.

Snabbmeddelanden med Lync 2010

Microsoft Lync 2010 är ett program som du installerar på datorn för att kommunicera med andra via snabbmeddelanden (chatt), ljud- och videosamtal.

Hämta och kör Lync 2010

 1. Klicka på Start i sidhuvudet.

 2. Klicka på Installera Lync 2010 under rubriken LyncStart.

 3. Följ installationsanvisningarna.

 4. När installationen är klar kan du köra Lync 2010 från Start-menyn i Windows.

Mer information om hur du använder Microsoft Lync Online finns i supportsidan.

Skicka ett snabbmeddelande

 1. Starta Lync 2010.

 2. Ange namnet på någon av dina kontakter eller e-postadressen till en kollega i den vita rutan längst upp i fönstret Lync 2010.

 3. Namnet och e-postadressen visas direkt under den vita rutan.

  Office 365 Lync snabbmeddelandefönster

 4. Högerklicka på namnet eller e-postadressen.

  En snabbmeny visas med alla tillgängliga kommandon.

 5. Klicka på Skicka ett snabbmeddelande.

Tillbaka till början

Den mobila upplevelsen

Du kan ansluta en mängd olika mobila enheter, som mobiltelefoner som kan synkronisera information med Windows, till Office 365 och sedan använda enheten för att skicka och ta emot e-post och få åtkomst till kalenderinformation.

Information om hur du konfigurerar din mobila Windows-enhet, Apple iPhone eller mobila BlackBerry®-enhet finns i Använd e-post på din mobiltelefon i Hjälp.

Tillbaka till början

Hjälp och Office 365-communityn

Behöver du mer hjälp med Office 365? Du hittar svaren på många frågor i hjälpavsnittet till Office 365. Börja med. Komma igång Vi håller också på att bygga upp en community med andra personer som använder dessa tjänster som delar med sig av sina problem och lösningar och ger andra råd. Du kan söka efter svar i alla hjälpartiklar och communityinlägg samtidigt.

Hitta ett svar i Hjälp och community

 1. Gå till sidan Start.

 2. Skriv in det du söker efter i rutan Sök till höger på sidan.

  Office 365 - sökruta

 3. På resultatsidan visas svar från communityn och hjälpavsnittet i Office 365.

 4. Om du inte hittar det svar du behöver kan du skriva en fråga i communityn.

©2011 Microsoft Corporation    Juridisk information | Sekretess
Feedback