Säkerhetscenter: Säkerhets-, sekretess- och efterlevnadsinformation för Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online

Hur vi använder dina data

Det är dina data. Du äger den data som du lagrar och bearbetar med Microsoft® Office 365 och Dynamics CRM Online. Vi använder dina data endast för att tillhandahålla den tjänst du vill ha.

Vi använder din data endast för det som du betalar för: för att underhålla och tillhandahålla Office 365- och Dynamics CRM Online-tjänster. Vi har gjort det till vår policy att inte använda dina data i något annat syfte. Vissa data kan lagras och bearbetas i system som används för både kund- och affärstjänster, men våra affärstjänster är designade och styrda separat från Microsofts konsumenttjänster. Microsoft söker inte igenom e-post eller dokument för reklamsyften.

 

Kunddata är all data, inklusive alla text-, ljud-, program- och bildfiler som tillhandahålls oss genom eller på uppdrag av dig genom ditt användande av tjänsterna. Kunddata innefattar inte administratörsdata, betalningsdata eller funktionsinformation om tjänsterna.  Se sekretesspolicyn för Office 365.

Innehåll är en del av kunddata. Innehåll anses generellt som konfidentiell information, och i normal tjänstedrift skickas det inte över internet utan kryptering. Detta inkluderar t.ex. brödtext och bilagor iExchange Online-e-post, webbplatsinnehåll (inte URL) och dokumentbrödtext på SharePoint Online, snabbmeddelanden, röstsamtal och CRM-filer som innehåller data om dina interaktioner med slutkunder.

Hur använder Office 365 eller Dynamics CRM Online min data?

Den följande tabellen förklarar hur Microsoft använder dina Office 365- och Dynamics CRM Online-kunddata:

Användningav Office 365 & Dynamics CRM Online Kunddata

Kunddata (förutom Innehåll)

Innehåll

Driva och felsöka tjänsten

Ja

Ja

Säkerhet, förhindra skräppost och skadlig kod

Ja

Ja

Tjänstekommunikationer

Ja

Nej

Förbättra de köpta tjänsterna 

Nej

Nej

Reklam 

Nej

Nej

Frivilligt avslöjande till rättsvårdande myndigheter

Nej

Nej

Direktmarknadsföring

Nej

Nej

 

Vanliga frågor och svar

Fråga: Hur använder Office 365 eller Dynamics CRM Online min data för att underhålla tjänsten?

Svar: Kunddata kommer endast att användas för att tillhandahålla tjänsten, förutom enligt dina anvisningar.

Förutom daglig drift, kan drift av tjänsten inkludera användning av kunddata för följande:

§  Felsökning inriktad på att förhindra, upptäcka och åtgärda problem som påverkar driften av tjänsterna.

§  Fortlöpande förbättringar av funktioner eller fortsatta krav på säkerhetsunderhåll vilket involverar upptäckten av och skydd mot nya och föränderliga hot mot tjänsterna eller kunddata (t.ex. skadlig kod eller skräppost).

§  Tillhandahålla personliga eller inferensbaserade tjänstefunktioner.  

Fråga: Delar Office 365 eller Dynamics CRM Online data eller system med några reklamstödda tjänster? Utvinner Office 365 eller Dynamics CRM Online data från kunddata för sina annonsörer?

Svar: Nej. Både Office 365 och Dynamics CRM använder separata system som hålls fysiskt och logiskt åtskilda från konsumentreklamstödda tjänster och system som sköts av Microsoft, utan något dataflöde mellan de båda systemen och utan att använda dina data för att skapa profiler eller i reklamsyfte eller för reklam till dina slutanvändare.

Fråga: Kan Office 365 eller Dynamics CRM Online använda eller avslöja mina data utan mitt godkännande?

Svar: I ett begränsat antal situationer kan Microsoft vara tvunget att avslöja data utan ditt förhandsgodkännande, inklusive när det behövs för att uppfylla juridiska krav.

Fråga: Hur ser processen ut för Office 365 och Dynamics CRM Online om rättsvårdande myndighet begär att få se min data? Vad gör Microsoft när de är instämda eller tvingade enligt lag att lämna över kundinformation?

Svar: Office 365 och Dynamics CRM Online anser att deras kunder borde kontrollera sin egen information i så hög grad som möjligt.

Så om en statlig enhet kontaktar Microsoft direkt för att få information som vi handhar å våra Office 365- eller Dynamics CRM Online-kunders vägnar, kommer Microsoft som ett första steg att hänvisa myndigheten till kunden för att ge denna möjlighet att avgöra hur han/hon ska svara. Men om vi måste svara på en förfrågan kommer Microsoft endast att tillhandahålla information som tillhör dess Office 365- eller Dynamics CRM Online-kunder i den utsträckning lagen så kräver, och vi kommer att begränsa den överlämnade informationen till endast den information som vi måste avslöja och vi kommer att använda rimliga åtgärder för att meddela företagskunden i förväg om ett sådant överlämnande, så länge det inte är förbjudet enligt lag. Vårt meddelande kommer vanligen att levereras till en eller flera av de administratörer som kunden har listat i online-tjänsteportalen. Det är kundens ansvar att se till att kontaktinformationen är uppdaterad.

Fråga: Vad är användningsdata, och hur använder Microsoft användningsdata?

Svar: Användningsdata används för att tillhandahålla tjänsten.

Användningsdata kan referera till ett flertal datapunkter som är relaterade till Office 365 och Dynamics CRM Online. “Användningsdata” kan referera till medelvärdet e-post som en slutanvändare får varje dag, antalet licenser i en kunds prenumeration eller den mängd elektricitet som Microsoft behöver för att köra Office 365 och Dynamics CRM Online.

Vi förstår att våra kunder är särskilt intresserade av hur vi behandlar personligt identifierbar information om slutanvändares interaktioner med tjänsterna.  Sådan data kan användas för daglig verksamhet och underhåll av tjänsterna (som det beskrivs här ovan) och för tjänstekommunikationer till administratörer, inklusive e-post om slutanvändarnas användning av eller åtkomst till tjänsterna. Till exempel kan Microsoft meddela en administratör att en slutanvändare är nära sin användnings- eller lagringsgräns.

Fråga: Vilka tjänstekommunikationer kommer en administratör att få?

Svar: Administratörer kan få flera olika typer av kommunikationer från Microsoft som är relaterat till användningen av tjänsterna. Administratören kan även får följande typer av kommunikationer: kommunikationer om tjänsteåtgärder, inklusive schemalagt underhåll och nya funktioner eller funktionaliteter för tjänsten.