Var finns mina data?

De här interaktiva datakartorna ger geografisk information om var kunddata lagras i Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online.

De innehåller speciellt information om var våra datacenter för Office 365- och Microsoft Dynamics CRM Online-tjänsterna finns.

Office 365- och Microsoft Dynamics CRM Online-datakartor

Land, region eller abonnemang

Datakarta

Nordamerika

Visa [engelska]

Sydamerika

Visa [engelska]

Brasilien

Visa [engelska]

Europa, Mellanöstern, Afrika

Visa [engelska]

Asien/Stillahavsområdet

Visa [engelska]

Japan

Visa [engelska]

Australien

Visa [engelska]

Abonnemang för Office 365 för myndigheter

Visa [engelska]

Datacenter

Datacentret är där programvaran och kunddata som används i programvaran finns. När en kund väljer en region i listrutan visas platserna där datacentren och motsvarande tjänster finns. Microsoft replikerar alltid kunddata i minst två datacenter för att skydda mot avbrott och lokala fel.

Om ett datacenter av någon anledning slutar att fungera försvinner inga kunddata eftersom programvaran och kunddata även finns i ett andra och kanske till och med ett tredje datacenter. Kunderna kanske inte meddelas när redundans inträffar. Beroende på vilken tjänst det gäller kanske redundansen inte orsakar något avbrott. Kunderna bör utgå från att deras kunddata när som helst kan bearbetas i ett eller flera datacenter i regionen.

*Om en kund använder onlinetjänstportalen i en annan region än den egna så lagras alla visade webbsidor på värddatorer i den regionens datacenter.

**Långvariga kunddata migreras till nya datacenter enligt dessa datakartor. Men tills datamigreringen är klar kan långvariga kunddata lagras i andra regionala datacenter än dem som anges här.

***Azure Active Directory som nämns i datakartorna ovan är instanser av Azure Active Directory där kataloginformation lagras. En kopia av kataloginformationen finns även i de datacenter som är värd för Office 365-tjänsterna.

Tjänstloggar

Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online har utformats för att använda tjänstloggar, istället för direktåtkomst till kunddata, i syfte att tillhandahålla, underhålla och felsöka onlinetjänsterna. Tjänstloggar registrerar fel och prestandaproblem, och kan innehålla vissa kunddata, till exempel e-postadresser, ämnesrader i e-postmeddelanden, filnamn och webbadresser för att identifiera källan till felet eller prestandaproblemet. Tjänstloggar innehåller inte kundförfattade data som kunddokument, e-posttext eller bifogade filer, webbplatsinnehåll eller snabbmeddelanden/röstsamtal. Tjänstloggar som innehåller kunddata lagras i de datacenter som anges ovan. Ibland krävs åtkomst från en annan plats för att hantera ett visst tjänstproblem.

Säkerhet och sekretess

Läs avsnitten om säkerhet och sekretess i Säkerhetscenter om du vill ha information om regler för säkerhet och sekretess i Office 365.


För Microsoft Dynamics CRM Online kan du även läsa dokumentationen om säkerhet och kontinuitet för Microsoft Dynamics CRM Online och Standard Response to Request for Information–Security and Privacy practices.

 

Vanliga frågor om dina data

Delar Office 365 eller Microsoft Dynamics CRM Online information om var data lagras?

Ja. Microsoft har en strategi med regionala datacenter. Den huvudsakliga lagringsplatsen bestäms utifrån kundens land eller region, som kundens administratör anger när tjänsterna installeras.

Hur (geografiskt) kan kundens data överföras, behandlas och/eller lagras när de används inom tjänsterna?

Se datakartan för din region.

Varför skulle Microsoft flytta data till en annan region än min egen?

Kraven på att tillhandahålla tjänster kan innebära att viss information flyttas till eller används av Microsoft-personal eller underleverantörer utanför den primära regionen.

För att hantera svarstider kan det t.ex. krävas att man måste kopiera routningsdata till datacenter i andra regioner. Dessutom kan den personal som är bäst lämpad att felsöka vissa problem finnas på andra platser än den primära platsen, och de kan behöva åtkomst till system eller data för att lösa ett problem.

Kommer Microsoft att meddela när kunddata överförs till ett nytt land?

Nej, men Microsoft meddelar om och när Microsoft ändrar den information om datakartor för Office 365 och Dynamics CRM Online som visas i tabellen ovan.

Meddelandet skickas till administratörer som har kryssat för alternativet Efterlevnadsmeddelanden i Min profil i onlinetjänstens portal.

Hur uppfyller Microsoft kraven i de regler och föreskrifter som begränsar överföring av data från särskilda länder eller regioner?

Mer information finns i avsnittet Föreskriftsefterlevnad i säkerhetscentret

Var ligger datacentren för Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online?

Microsofts policy är att inte avslöja exakt var datacentren ligger. Microsoft har mellan 10 och 100 datacenter runt om i världen.

Mer information

EU:s modellklausuler – vanliga frågor

Safe Harbor-information

Microsoft har valt att avslöja följande platser för allmänheten:

Välj din region i listrutan ovanför kartan om du vill ha mer detaljerad information om var dina data finns.

Region

Datacenter

Nord- och Sydamerika

Quincy, Washington

San Antonio, Texas

Chicago, Illinois

och andra datacenter i USA ‡

Brasilien

Brasilien

USA

Singapore

Amsterdam, Nederländerna

Europa, Mellanöstern, Afrika

Dublin, Irland

USA

Amsterdam, Nederländerna

Finland *

Österrike *

Japan

Osaka prefektur, Japan

Saitama prefektur, Japan

USA

Amsterdam, Nederländerna

Asien/Stillahavsområdet

Hongkong, Kina

USA

Singapore

Amsterdam, Nederländerna

Abonnemang för myndigheter

USA

Australien

New South Wales, Australien

Victoria, Australien

* Datacenter kommer snart

‡ Microsoft Dynamics CRM Online

‡ Microsoft Dynamics CRM Online-tjänster använder datacenter i Brasilien