Internet Explorer

Thank you for downloading

 • Windows Vista ଏବଂ Windows Server 2008 ପାଇଁ Windows Internet Explorer 9

  If your download does not start after 30 seconds, Click here
    1. ଡାଉନଲୋଡ଼୍୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
    2. ନିମ୍ନୋକ୍ତୋ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କରନ୍ତୁ:
     • ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଖୋଲନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ଵା ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଳନ କରନ୍ତୁ
     • ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍୍ କପି କରିବାକୁ, ସଞ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ଵା ଡିସ୍କକୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ