Internet Explorer

Thank you for downloading

 • Windows Vista ପାଇଁ Windows Internet Explorer 8

  If your download does not start after 30 seconds, Click here
    1. ପ୍ରାରମ୍ଭ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍‌ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
    2. ନିମ୍ନୋକ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ:
     • ସଂସ୍ଥାପନା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଲାନ୍ତୁ
     • ପରେ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ଟି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କପି କରିବାକୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିସ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ