Windows

Windows 7 ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Windows 7 ଲଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP), Windows 7 ର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଆଂଶୀକ ଅନୁବାଦିତ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  ସଂସ୍କରଣ:

  1.0

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:

  LIP_or-IN-32bit.mlc

  LIP_or-IN-64bit.mlc

  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  15-09-10

  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  3.0 MB

  4.7 MB

   Windows ଲଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windows ର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅନୁବାଦିତ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରଦନ କରେ । LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ ପରେ, ୱିଜାର୍ଡ୍‌ର ପାଠ୍ୟ, ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ, ମେନ୍ୟୁ, ଏବଂ ସହାୟତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡିକ LIP ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ପାଠ୍ୟ ଯାହା ଅନୁବାଦିତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା Windows 7 ର ଭାଷା ଆଧାରିତ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ଯଦି ଆପଣ Windows 7 ର ସ୍ପେନିୟ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ କାତାଲନ୍ LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ପାଠ୍ୟ ସ୍ପେନିୟରେ ରହିବ । ଆପଣ ଏକ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ Windows LIP ଗୁଡିକ ସମସ୍ତ Windows 7 ସଂସ୍କରଣଗୁଡିକରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ ।
 • ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows 7

   • Microsoft Windows 7
   • Windows 7 ର ଆବଶ୍ୟାକୀୟ ବେସ୍ ଭାଷାର ସଂସ୍ଥାପନ: ଇଂରାଜୀ
   • 4.63 Mb ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ
   • 15 Mb ର ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ପାଇଁ
  • ଚେତାବନୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର BitLocker ଏନ୍‌କ୍ରିପ୍‌ସନ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଛି, LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ରଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ । Control Panel ଖୋଲନ୍ତୁ, System and Security ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ BitLocker Drive EncryptionSuspend Protection ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

   କାରଣ Windows 7 ର 32-ବିଟ୍ ଏବଂ 64-ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌‌ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆପଣ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ Windows 7 ର କେଉଁଟି ସଂସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ: ଆପଣ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିବା Windows 7 ର କେଉଁ ସଂସ୍କରଣ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

   Start ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌ରେ ଡାହାଣ-କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Properties ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌ର ମୌଳିକ ସୂଚନା ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ଆଣିବ ।
   ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହା ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର Windows 7 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ 32-ବିଟ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ଵା 64-ବିଟ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଥିବ ।

   32-ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ଆପଣ ହୁଏତ:

   1. କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ବଟନ୍, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ Open LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ


   2. କିମ୍ଵା

   3. କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ବଟନ୍
    • କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ Save ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଫାଇଲ୍ କପି କରିବାକୁ,
    • ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ୍‌କୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଥର-କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

   64-ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଉପରୋକ୍ତୋ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବାହର କରିବେ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ