Developer Tools

Microsoft Visual Studio 2008 ପାଇଁ ଶିରୋନାମା ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ ପ୍ୟାକ

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Microsoft ଶିରୋନାମା ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ ପ୍ୟାକ (CLIP) ଏକ ସରଳ ଭାଷା ଅନୁବାଦ ସମାଧାନ ଅଟେ ଯାହା ଇଂରାଜୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉପକରଣ ଆଭାଷ ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରେ ।
 • ସଂସ୍କରଣ:

  1.0

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:

  clip_inor_orin.msi

  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  05-11-08

  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  1.6 MB

   Microsoft ଶିରୋନାମା ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ ପ୍ୟାକ (CLIP) ଏକ ସରଳ ଭାଷା ଅନୁବାଦ ସମାଧାନ ଅଟେ ଯାହା ଇଂରାଜୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉପକରଣ ଆଭାଷ ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରେ ।

   CLIP ସେହି ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହଁନ୍ତି । Visual Studio ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିକଶିତ ପରିବେଶ (IDE)ର ସର୍ବାଧିକ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି CLIP ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ Visual Studio 2008 ଶିଖିବାରେ ତଥା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ । Microsoft ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକାଡେମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସହଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି CLIP ।

   ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେବଳ ପରଦା ଚାରିପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଉସ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପାଠ ଉପରେ ସ୍ଵଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ଅନୁବାଦ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ତଥା ଯେକୌଣସି ଅନୁବାଦ ଫଳାଫଳ କପି ତଥା ଲେପନ କରିପାରିବେ ।
 • ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1

   ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ଡାଉନଲୋଡ କଷ୍ଟମାଇଜ ହୋଇଛି:

   • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition

   • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition

   • Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition

   • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition

   • Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition

   • Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition   ଆବଶ୍ୟକ:

   • ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ .NET Framework 2.0 କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କରଣ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା Microsoft CLIP ଆବଶ୍ୟକ କରେ । .NET Framework, Visual Studioର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣ ବସତଃ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ .NET Framework ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି CLIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପୁନଃ-ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।


  • ଏହି ଡାଉନଲୋଡ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ:

   • ଚାଲୁ ହୋଇଥିବା ପରଦା ସଂସ୍ଥାପନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

   • ସଂସ୍ଥାପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, CLIP ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।


   ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାମାନ:


   • ଥରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, Microsoft ଶିରୋନାମା ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ ପ୍ୟାକ (CLIP) ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନୁବାଦଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପରଦା ଚାରିପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରସର ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ତଥା ଆପଣ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପାଠ ଉପରେ ସ୍ଵଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ହେବ ।

   • ଅନୁବାଦର ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି: ଉପକରଣ ଆଭାଷ ଶୀର୍ଷ କିମ୍ବା CLIP ୱିଣ୍ଡୋ । ଅନୁବାଦଗୁଡିକ କିପରି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଚୟନ କରିବାକୁ, CLIP ୱିଣ୍ଡୋରେ ବିକଳ୍ପସମୂହ ବଟନ (ଦୁଇଟି ହାତୁଡି ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ), କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ରେ ମେନୁରେ ବିକଳ୍ପସମୂହ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାରଗୁଡିକ ସେଟ୍​କରନ୍ତୁ ।

   • ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁବାଦ ଯୋଗ କରିବାକୁ, CLIP ୱିଣ୍ଡୋରେ ନୂତନ ଅନୁବାଦ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବଟନ (ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଟିପଣୀ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 1 ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁବାଦ ରହିପାରିବ । ଏଥିସହ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁବାଦ ଯୋଗ କରିବା ସମାପ୍ତ ନକରିଛନ୍ତି CLIP ଅନ୍ୟ ଅନୁବାଦଗୁଡିକ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ।

   • ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ, CLIP ୱିଣ୍ଡୋରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁବାଦ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ପାଠ ବାକ୍ସରେ ତଳ ତୀରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ନୋଟକରନ୍ତୁ ଯେ ଡିଫଲ୍ଟ ଅନୁବାଦଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦନଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

   • ଆପଣଙ୍କ ମନୋନୀତ ଉତ୍ସ ପାଠ ପାଇଁ CLIP ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, CLIP ୱିଣ୍ଡୋ କୀ + ହଟ୍-କୀ ଦବାନ୍ତୁ । ମନୋନୟନ ମେନୁ ଆଣିବାକୁ ତା’ପରେ ଆପଣ କ୍ରସରଟିକୁ ଚାରି ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କପି ମେନୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁବାଦ କପି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଲେପନ କରିପାରିବେ ।

   • CLIP ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ସିଷ୍ଟମର ଟ୍ରେ ଆଇକନ ଉପରେ ଦୁଇଥର-କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । CLIP ଯବନିକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

   • ଏହି ସମୟରେ CLIP ଉପକରଣ ଆଭାଷ ଶିରୋନାମା Visual Studio ବଟନ ଉପକରଣ ଆଭାଷଗୁଡିକ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣ Visual Studio ଉପକରଣ ଆଭାଷଗୁଡିକ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ; ଏହି ପରି କରିବାକୁ ଉପକରଣ ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମାଇଜ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପକରଣ ଦଣ୍ଡିକାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍​ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ ବିକଳ୍ପ ଅଣଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

   ଏହି ଡାଉନଲୋଡ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ:

   • ପ୍ରାରମ୍ଭ ମେନୁରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

   • ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହିଷ୍କାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

   • ସମ୍ପ୍ରତି ସଂସ୍ଥାପିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକର ତାଲିକାରେ Microsoft ଶିରୋନାମା ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ ପ୍ୟାକ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଭାଷା ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ।

   • ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଯୋଗ/ବହିଷ୍କାର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଏକ ସଂଳାପ ବାକ୍ସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

   • ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଆପଣ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହଁ କିମ୍ବା ଠିକ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

  • ଯଦି ଆପଣ Windows Vistaର ଏକ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏକ ଓଡିଆ ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ ପ୍ୟାକ (LIP) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । Windows Server 2008 ଓଡିଆରେ ଭାଷାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର LIP ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଏହା ସମର୍ଥନ କରେ ।
 • ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ଉତ୍ସଗୁଡିକସମ୍ବନ୍ଧୀତ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ