Internet Explorer

Windows Vista ପାଇଁ Windows Internet Explorer 8

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Internet Explorer 8. ଦ୍ରୁତତର, ସହଜତର, ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ, ଏବଂ ଅଧିକ ନିରାପଦ ।
 • ସଂସ୍କରଣ:

  8.0

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:

  IE8-WindowsVista-x86-ORI.exe

  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  01-06-09

  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  14.2 MB

   ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତତର, ସହଜ, ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ ତଥା ନିରାପଦ ୱେବ୍‌ରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସବୁକିଛି ପାଇବାରେ ସହାୟତା କରେବାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ ୱେବ୍‌ ବ୍ରାଉଜର୍‌ର ସର୍ବନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି Internet Explorer 8 ।

   • ଦ୍ରୁତତମ Internet Explorer 8 ନୂତନ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡିକ ତଥା ଟ୍ୟାବ୍‌ଗୁଡିକ ସହ, ଦ୍ରୁତ ତଥା ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ । କିଛି ପଦାଙ୍କରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୂଚନାଗୁଡିକୁ ଯାଇ ପାରିବେ; ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍‌ ମେଲ୍‌, ପସନ୍ଦୀୟ ସମ୍ବାଦ ସାଇଟଗୁଡିକ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଆକସେସ୍ କରିବା ।
   • ସହଜତର ବହୁଗିଡିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପଦାଙ୍କ ଗୁଡିକ କମ୍‌କରିଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସୂଚନା ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଵତଃ କରିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଦଳ, ସମ୍ବାଦ, ପାଣିପାଗର ଟ୍ରାକ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ରଖିପାରିବେ ।
   • ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ ଆପଣ ୱେବ୍‌ରେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ତଥା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନାଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
   • ଅଧିକ ନିରାପଦ ଆପଣଙ୍କ ପିସିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ସଫ୍ଟୱେୟାରଗୁଡିକୁ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ଠକ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସହଜ କରିଥାଏ ।


   ଇସୁଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ IE8 ପାଇଁ ସମର୍ଥନ Internet Explorer ସମ୍ବାଦଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ସେବାଗୁଡିକକୁ ସମ୍ପର୍କ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

   ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଠକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଡାଉନଲୋଡ୍‌କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି Internet Explorer 8 ରିଲିଜ୍‌ନୋଟ୍‌ଗୁଡିକ ର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
 • ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1

   1. ପ୍ରାରମ୍ଭ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍‌ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
   2. ନିମ୍ନୋକ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ:
    • ସଂସ୍ଥାପନା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଲାନ୍ତୁ
    • ପରେ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ଟି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କପି କରିବାକୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିସ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ