Office

Microsoft Office ପ୍ରୁଫିଂ ଉପକରଣସମୂହ 2013 - ଇଂରାଜୀ

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Microsoft Office ପ୍ରୁଫିଂ ଉପକରଣସମୂହ ଅତିରିକ୍ତ ଭାଷାଗୁଡିକରେ ସମ୍ପାଦନା ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  ସଂସ୍କରଣ:

  2013

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:

  proofingtools_or-in-x86.exe

  proofingtools_or-in-x64.exe

  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  07-01-13

  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  1.2 MB

  1.2 MB

   Office ରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିବା ଏକ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବନାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି? ଆପଣ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି. Microsoft Office ପ୍ରୁଫିଂ ଉପକରଣସମୂହ ଏହି ଭାଷାରେ Office ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ. ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଯାହାକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପାଇଁ Office କେବଳ ସଂସ୍ଥାପନ ଓ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ.
 • ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2

   ଏହି ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ:
   Microsoft Office Excel 2013
   Microsoft Office OneNote 2013
   Microsoft Office Outlook 2013
   Microsoft Office PowerPoint 2013
   Microsoft Office Word 2013
  • ଏହି ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ:
   ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡିକ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ:


   1. ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ବଟନ୍ (ଉପର) କ୍ଲିକ୍ କରି ଫାଇଲ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ୍ ଡିସ୍କକୁ ଫାଇଲ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି.
   2. ସେଟ୍‌ଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଳାନ୍ତୁ.
   3. Microsoft ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୃଷ୍ଠା ପଠନ କରନ୍ତୁରେ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀଗୁଡିକ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, "Microsoft ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ" ପରୀକ୍ଷଣ ବାକ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
   4. ସେଟ୍‌ଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ୍ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଚଳାଏ ଓ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ.
   5. ସଂସ୍ଥାପନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ Office ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡିକ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ.


   ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା: ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ କରିବା ଭଳି ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡିକ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ - ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ. ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବନାନ ପରୀକ୍ଷଣ (ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ) ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଭାଷା ନୂତନ ଭାଷାକୁ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ - ତାହା କିପରି କରିବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଭାଷା ସେଟ୍ କରି ଭିନ୍ନ ଭାଷାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଚ୍ କରନ୍ତୁ

   ଏହି ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ:
   1. ଆରମ୍ଭ ମେନୁରେ, ସେଟିଂଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
   2. ଯୋଗ କରନ୍ତୁ/ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡିକ ଦୁଇଥର-କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
   3. ସାମ୍ପ୍ରତିକଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ତାଲିକାରେ, Microsoft Office ପ୍ରୁଫିଂ ଉପକରଣସମୂହ 2013 - [ଓଡ଼ିଆ] ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଅଣସଂସ୍ଥାପନ, ଅପସାରଣ, କିମ୍ବା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ/ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନକରନ୍ତୁ. ଯଦି ଏକ ସଂଳାପ ବାକ୍ସ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ.
   4. ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌କୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହଁ କିମ୍ବା ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.


ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ