Windows

Windows Vista ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Windows Vista ପାଇଁ Windows Vista ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windowsର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଆଂଶିକ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ପାଠାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ.
 • ସଂସ୍କରଣ:

  1.0

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:

  LIP_or-IN.mlc

  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  23-06-08

  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  2.7 MB

   Windows Vista ପାଇଁ Windows Vista ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windowsର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଆଂଶିକ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ପାଠାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ. LIP ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପରେ, ୱିଜାର୍ଡ, ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ, ମେନୁ, ସହାୟତା ଓ ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ, ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍‌ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଟମ୍‌ଗୁଡିକରେ ଥିବା ପାଠ LIP ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ. ଯେଉଁ ପାଠଗୁଡିକ ଅନୁବାଦ ହୋଇନାହିଁ Windows Vistaର ମୂଳ ଭାଷାରେ ରହିବ. ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ଆପଣ Windows Vistaରଏକ ସ୍ପେନୀୟ ପାଠାନ୍ତର କିଣିଛନ୍ତି, ଓ ଏକ କାଟାଲାନ୍ LIP ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପାଠ ସ୍ପେନୀୟରେ ରହିବ. ଆପଣ ଏକରୁ ଅଧିକ LIP ସଂସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କର ମନମୁତାବକ ଭାଷାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ.
 • ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows Vista

   • Microsoft Windows Vista
   • ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭାଷା(ଗୁଡିକ)ରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍: ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପେନୀୟ, ଫରାସୀ, ଋଷିୟ, ସେର୍ବିୟ (ଲାଟିନ୍), କ୍ରୋଏଟିଆନ, ନରୱେୟାନ୍ (ବୋକ୍‌ମାଲ)
   • ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ପାଇଁ 4.63 Mb ର ମୁକ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି
   • ସେଟ୍‌‌ଅପ୍ ପାଇଁ 15 Mb ର ମୁକ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି

   ସମର୍ଥିତ ପ୍ଲାଟ୍‌ଫର୍ମ୍‌ଗୁଡିକ: LIPs Windows Vistaର କେବଳ 32-ବିଟ୍ ପାଠାନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ Windowsର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାଠାନ୍ତରଗୁଡିକରେ କିମ୍ବା Windows Vistaର 64-ବିଟ୍ ପାଠାନ୍ତରରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ.
   1. ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, କିମ୍ବା ଡ୍ରପ୍‌-ଡାଉନ୍ ସାରଣୀରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଓ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ.
   2. ନିମ୍ନୋକ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ:
    • ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସଂସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ଟିକୁ ଚଲାନ୍ତୁ.
    • ପରେ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଟି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କପି କରିବାକୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ ଡିସ୍କରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ.

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ