Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Microsoft Office 2013 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਮੁਫ਼ਤ
Application
Microsoft Office 2003 ਲਈ [ਪੰਜਾਬੀ(ਭਾਰਤ)] ਸੰਬਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪੈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Microsoft Office 2003 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ [ਪੰਜਾਬੀ(ਭਾਰਤ)] ਉਪਭੋਗੀ ਸੰਬਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
Application
Microsoft Office ਜਾਂਚ ਸਾਧਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ.
ਮੁਫ਼ਤ
Application
The Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Microsoft Office 2010 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
Application
The Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Microsoft Office 2007 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਮੁਫ਼ਤ
Application
Microsoft® Office Language Accessory Pack 2016- ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਜਾਂਚ ਟੁਲਸ, ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
Application
ਸਕਰੀਨ-ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਤੱਤਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਟਨਾਂ, ਮੀਨੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬਾਕਸਾਂ – ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਮੁਫ਼ਤ
Update
Windows Internet Explorer 9 ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ PC ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
Update
ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮੁਫ਼ਤ
Application
ਸਕਰੀਨ-ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਤੱਤਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਟਨਾਂ, ਮੀਨੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬਾਕਸਾਂ – ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਮੁਫ਼ਤ