Office

Thank you for downloading

 • Office 2003 [ਪੰਜਾਬੀ(ਭਾਰਤ)] ਸੰਬਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪੈਕ

  If your download does not start after 30 seconds,
  Click here

  ਉਹ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ

  ਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂDownload Linkਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਮਾਪ
  LIP.EXERecommendedClick here6.1 MB
  Punjabi_GS.exeRecommendedClick here267 KB
  Download Summary:
  KBMBGB

  You have not selected any file(s) to download.

   • ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:
    1. ਫ਼ਾਇਲ LIP.exe ਨੂੰ (ਉਤਲੇ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
    2. ਸੈਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ LIP.exe ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
    3. ਸਥਾਪਣਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ।
    4. ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਕ: GS.exe ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਸਾਂਭੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ GS.exe ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

    ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ:

    ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ Office 2003 ਸੰਪਾਦਨ [ਪੰਜਾਬੀ(ਭਾਰਤ)] ਸੰਬਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪੈਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ :

    1. ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਨੂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ, Microsoft Office ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ, Microsoft Office ਸਾਧਨਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ Microsoft Office 2003 ਬੋਲੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
    2. ਇੱਥੋਂ ਉਪਭੋਗੀ ਸੰਬਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਟੈਬ ਤੋਂ,Office 2003 ਵਿਖਾਉ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਚੁਣੋ ਜਿਹਡ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
    3. ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।


    ਬੋਲੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹਡ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ Office ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।


    ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ:
    1. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਗਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ।
    2. ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਨੂ ਤੇ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
    3. ਇਸ ਜੋਡ਼ੋ/ਹਟਾਉ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
    4. ਚਲੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, Microsoft Office 2003 ਸੰਪਾਦਨ [ਪੰਜਾਬੀ] ਸੰਵਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪੈਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਟਾਉ ਜਾਂ ਜੋਡ਼ੋ/ਹਟਾਉ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੰਬਾਦ ਬਕਸਾ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ।
    5. ਤੁਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਉਨਲੋਡਸ

Loading your results, please wait...

ਮੁਫ਼ਤ PC ਅਪਡੇਟ

 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ
 • ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ
 • ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ
 • ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ