Windows

Windows 8 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP)

ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ:
Windows 8 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows 8 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕੇਲਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  ਸੰਸਕਰਣ:

  1.0

  ਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ:

  LIP_pa-IN-32bit.mlc

  LIP_pa-IN-64bit.mlc

  ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ:

  20-11-12

  ਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਮਾਪ :

  2.7 MB

  3.8 MB

   Windows ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਅਨੁਵਾਦਤ ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। LIP ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜ਼ਾਰਡਸ, ਸੰਵਾਦ ਬਾਕਸਿਜ਼, ਮੀਨੂਜ਼, ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ LIP ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ Windows 8 ਦੀ ਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Windows 8 ਦੇ ਸਪੇਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਲਨ LIP ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਠ ਸਪੇਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ LIP ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Windows LIPs ਨੂੰ ਸਾਰੇ Windows 8 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਪੋਰਟੇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ:

  Windows 8

   • ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

   • ਪੂਰਵ-ਸਥਾਪਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

   1. ਡਾਉਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਡਾਉਨਲਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
   2. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੋ:
    • ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਲਾਓ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
    • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
   • ਸਥਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

   • ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਉਨਲੋਡਸ

  • 01

   Windows 7 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ

   Windows 7 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows 7 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕੇਲਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • 02

   Windows 8.1 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP)

   Windows 8.1 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows 8.1 ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

  • 03

   Windows 8 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP)

   Windows 8 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows 8 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕੇਲਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • 04

   Windows Vista ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ

   ਚੇਤਾਵਨੀ! Vista LIP ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੌਂਟ-ਸਮਰਥਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

  • 05

   Windows Installer 4.5 Redistributable - ਪੰਜਾਬੀ

   ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Loading your results, please wait...

ਮੁਫ਼ਤ PC ਅਪਡੇਟ

 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ
 • ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ
 • ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ
 • ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ