Windows

Windows Vista Credential Provider Samples - ਪੰਜਾਬੀ

ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਹ ਡਾਉਨਲੋਡਅਸਲੀ Microsoft Windowsਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Windows ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਤਾ ਕਥਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, Microsoft ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.

Windows Vista ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਅ ਕਰਨ ਅਤੇ Microsoft ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Microsoft Genuine ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Windows ਜੈਨੁਇਨ ਐਡਵਾਨਟੇਜ ਐਫ਼.ਏ.ਕਯੂ. ਤੇ ਜਾਓ.

ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ:
ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
 • ਵੇਰਵੇ

  ਸੰਸਕਰਣ:
  ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ:

  1

  18-12-06

  ਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ:
  ਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਮਾਪ :

  RTMCredentialProviderSamples__FINAL.zip

  835 KB

   This download contains 5 sample credential providers for Windows Vista RTM (build 6000). An overview document describing how to build them is included. The RTM refresh contains minor bug fixes and provides additional guidance for several scenarios.
 • ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

  ਸਪੋਰਟੇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ:

  Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Starter N, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

   Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
   Windows Vista SDK
 • ਨਿਰਦੇਸ਼

   After the download completes, open the zip file. Follow the instructions within the overview document to build the samples.

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਉਨਲੋਡਸ

  • 01

   Windows Installer 4.5 Redistributable - ਪੰਜਾਬੀ

   ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

  • 02

   Windows Vista ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ

   ਚੇਤਾਵਨੀ! Vista LIP ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੌਂਟ-ਸਮਰਥਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

  • 03

   Windows® XP ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) ਸੰਵਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪੈਕ

   Windows XP Professional ਅਤੇ Windows XP Home Edition ਲਈ ਬੋਲੀ ਸੰਵਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪੈਕ (LIP) ਉਭਰ ਰਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਿਕ੍ਰਿਤ ਉਪਭੋਗੀ ਸੰਵਾਦ ਮਾਧਿਅਮੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

  • 04

   Windows 7 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ

   Windows 7 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows 7 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕੇਲਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • 05

   Microsoft Readiness App - ਪੰਜਾਬੀ

   ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

 • Loading...

  ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ...

ਮੁਫ਼ਤ PC ਅਪਡੇਟ

 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ
 • ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ
 • ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ
 • ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ
Microsoft Update ਚਲਾਓ
ਬੰਦ ਕਰੋ
moreinfo