Windows

Windows Vista ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ

ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ:
ਚੇਤਾਵਨੀ! Vista LIP ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੌਂਟ-ਸਮਰਥਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
 • ਸੰਸਕਰਣ:

  1.0

  ਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ:

  LIP_pa-IN.mlc

  ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ:

  23-07-08

  ਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਮਾਪ :

  2.7 MB

   ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ
   Windows Vista ਦਾ Windows Vista ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਅਨੁਵਾਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. LIP ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜ਼ਾਰਡਸ, ਸੰਵਾਦ ਬਾਕਸਾਂ, ਮੇਨੂਜ਼, ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਆਇਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨੂੰ LIP ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ Windows Vista ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Windows Vista ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਨ LIP ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ LIP ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਸਪੋਰਟੇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ:

  Windows Vista

   • Microsoft Windows Vista
   • ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ(ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ: ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰੂਸੀ, ਸਰਬਿਆਈ (ਲੈਟਿਨ), ਕ੍ਰੋਏਸ਼ਿਅਨ, ਨੌਰਵੇਜਿਅਨ (ਬੋਕਮਲ)
   • ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4.63 Mb ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ
   • ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 Mb ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ

   ਸਮਰਥਿਤ ਪਲੇਟਫੌਰਮਸ: LIP, Windows Vista ਦੇ ਸਿਰਫ 32-ਬਿਟ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Windows ਦੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਤੇ ਜਾਂ Windows Vista ਦੇ 64-ਬਿਟ ਸੰਸਕਰਣ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.
   ਨੋਟ: ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ 96 DPI ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸ਼ੰਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
   1. ਡਾਉਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਉਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
   2. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੋ:
    • ਸਥਾਪਨਾ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਉਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
    • ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਉਨਲੋਡਸ

  • 01

   Windows 8.1 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP)

   Windows 8.1 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows 8.1 ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

  • 02

   Windows 8 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP)

   Windows 8 ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ (LIP) Windows 8 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕੇਲਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • 03

   Windows Vista ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ

   ਚੇਤਾਵਨੀ! Vista LIP ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੌਂਟ-ਸਮਰਥਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੌਂਟ ਪੈਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

  • 04

   Windows Installer 4.5 Redistributable - ਪੰਜਾਬੀ

   ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

  • 05

   Windows Vista Credential Provider Samples - ਪੰਜਾਬੀ

   ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Loading your results, please wait...

ਮੁਫ਼ਤ PC ਅਪਡੇਟ

 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ
 • ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ
 • ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ
 • ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ