Windows Vista ਅਤੇ Windows Server 2008 ਲਈ Windows Internet Explorer 9
Update
Windows Internet Explorer 9 ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ PC ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
25-05-11
Windows 7 ਲਈ Windows Internet Explorer 9
Update
Windows Internet Explorer 9 ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ PC ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
25-05-11
Windows XP SP2 ਲਈ Windows Internet Explorer 7 LIP Pack
Application
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ.
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
08-01-09
Windows 7 ਦੇ ਲਈ Internet Explorer 11
Update
Windows 7 ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਲ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
06-11-13
Windows Vista ਲਈ Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ.
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
01-06-09
Microsoft Readiness App - ਪੰਜਾਬੀ
Application
ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਡੀਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਊੰਲੋਡ ਵੀਚ ਛੇਤੀ##ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ## ਵੀਚ| ਤਵਾਡੀ ਸੋਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਯ ਵਾਸਤੇ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
09-09-14
Windows 7 64-bit Edition ਅਤੇ Windows Server 2008 R2 64-bit Edition ਦੇ ਲਈ Internet Explorer 10
Application
ਤੁਹਾਡੇ PC 'ਤੇ Internet Explorer 10 ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
25-02-13
Windows 7 64-bit Edition ਅਤੇ Windows Server 2008 R2 64-bit Edition ਦੇ ਲਈ Internet Explorer 11
Update
Windows 7 ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਲ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
06-11-13
Windows 7 ਦੇ ਲਈ Internet Explorer 10
Application
ਤੁਹਾਡੇ PC 'ਤੇ Internet Explorer 10 ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ :
25-02-13