Misją Microsoft jest pomoc ludziom i firmom na całym świecie w pełnym realizowaniu ich potencjału.

Welcome to Corporate Citizenship: Our work supports our mission to help people throughout the world realize their full potential and achieve their dreams.

Firma Microsoft jest trwale zaangażowana w wypełnianie swego publicznego obowiązku i zaspokajanie potrzeb członków społeczności na całym świecie. Podstawą tego zaangażowania jest rola, jaką odgrywamy jako firma społecznie odpowiedzialna.

Misją firmy Microsoft jest pomaganie ludziom i firmom na całym świecie realizować w pełni ich potencjał. Microsoft w Polsce od wielu lat realizuje inicjatywy społeczne i edukacyjne na rzecz swojego najbliższego otoczenia i lokalnych społeczności, w ramach których prowadzi działalność biznesową. Jako firma jesteśmy przekonani, że każda odnosząca sukcesy firma jest zobowiązana do korzystania ze swoich zasobów, wiedzy i doświadczenia w taki sposób, aby pozytywnie wpływać na świat i ludzi. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, partnerstwo z sektorem publicznym, przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi, staramy się stwarzać ludziom możliwości do nauki i zdobywania nowych umiejętności, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i służyć dobru publicznemu. Inicjatywy, jakie podejmujemy w tym kierunku mają charakter strategiczny i długofalowy, gdyż właśnie takie działanie może przynieść realną zmianę.

Pobierz raport: Polska przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. – 2013 r.

Citizenship Report

Więcej na temat Microsoft Corporate Citizenship

Więcej na temat Microsoft Corporate Citizenship