Misja Microsoft Citizenship to zaspokajanie potrzeb społeczności na całym świecie i wypełnianie powinności wobec społeczeństw i państw.

Misja Microsoft Citizenship to zaspokajanie potrzeb społeczności na całym świecie i wypełnianie powinności wobec społeczeństw i państw.

Wspieramy organizacje non-profit

Firma Microsoft wychodzi z założenia, że technologia stwarza ogromne możliwości rozwoju. Dlatego też współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie i oferuje im technologiczne narzędzia, które pomagają im w realizowaniu ich misji. Naszym celem jest zapewnienie organizacjom o charakterze niekomercyjnym, które działają na rzecz dobra publicznego, dostępu do legalnego i nowoczesnego oprogramowania na specjalnych, preferencyjnych warunkach.

Polski oddział Microsoft bierze też aktywny udział w rozwoju społeczności lokalnych, procesie włączania cyfrowego i aktywizacji obywatelskiej, realizując różnego rodzaju inicjatywy wspólnie z partnerami z trzeciego sektora. Mają one charakter długofalowy, bo tylko takie podejście może przynieść realną zmianę.

Pobierz raport: Polska przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. – 2013 r.

Citizenship Report