Office

Dziękujemy za pobranie

 • Excel Viewer

  Jeżeli pobieranie nie rozpocznie się w ciągu 30 sekund, Kliknij tutaj

   • Aby zainstalować pobrany program:
    1. Pobierz plik, klikając przycisk Pobierz (powyżej) i zapisując plik na dysku twardym.
    2. Kliknij dwukrotnie plik programu ExcelViewer.exe na dysku twardym, aby uruchomić program instalacyjny.
    3. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Sposób korzystania:

    Po zainstalowaniu pobranego składnika otwórz plik w programie Excel Viewer:
    1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
    2. Na liście Szukaj w kliknij dysk, folder lub lokalizację internetową zawierającą plik, który chcesz otworzyć.
    3. Na liście folderów wyszukaj plik lub wyszukaj i otwórz folder zawierający ten plik.
    4. Kliknij plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    Aby usunąć pobrany program:

    Aby usunąć pobrany plik, usuń plik ExcelViewer.exe.

    1. W menu Start wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
    2. Kliknij dwukrotnie aplet Dodaj/Usuń programy.
    3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów zaznacz pozycję Microsoft Office Excel Viewer, a następnie kliknij przycisk Usuń lub Dodaj/Usuń. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe, postępuj według instrukcji, aby usunąć program.
    4. Kliknij przycisk Tak lub OK, aby potwierdzić chęć usunięcia programu.


    Obsługiwane formaty plików
    W programie można otwierać tylko pliki programu Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm i .xlw). Można też w nim otwierać pliki z obsługą makr (.xlsm, .xltm i .xlm), ale bez możliwości uruchamiania ich makr.

    Funkcje wersji 2010, jak wykresy przebiegu w czasie i fragmentatory, nie będą wyświetlane lub będą zamiast nich wyświetlane komunikaty informujące o tym, że nie można ich wyświetlić. Aby funkcje te były wyświetlane, można użyć aplikacji Microsoft Excel Web App dostępnej w usłudze SkyDrive.

Popularne pobrania

Ładowanie wyników, proszę czekać...