Download Aktualizacja systemu Windows Vista (KB971029) from Official Microsoft Download Center

Aktualizacja systemu Windows Vista (KB971029)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia ograniczenie wpisów autouruchamiania w oknie dialogowym autoodtwarzania tylko do stacji dysków CD i DVD.