Download Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB932246) from Official Microsoft Download Center

Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB932246)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Aby rozwiązać kilka problemów związanych ze zgodnością aplikacji w systemie Windows Vista, należy zainstalować tę aktualizację.