Download Narzedzie analizy gotowosci aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition [październik 2014] (KB947821) from Official Microsoft Download Center

Narzedzie analizy gotowosci aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition [październik 2014] (KB947821)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
To narzędzie jest udostępniane, ponieważ w magazynie usług systemu Windows wykryto niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.