Windows XP — Poprawka zabezpieczeń: Słabe szyfrowanie w protokole RDP może spowodować ujawnienie informacji

Wybierz język:
Ta aktualizacja usuwa lukę w zabezpieczeniach „Unchecked buffer in HTML Help can lead to Code Execution” („Niesprawdzony bufor w Pomocy HTML może doprowadzić do uruchomienia kodu”) w systemie Windows XP.