Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (instalator oparty na sieci Web)

Wybierz język:
Pakiet opartego na sieci Web Instalatora programu .NET Framework 4 pobiera i instaluje składniki wymagane do uruchamiania na komputerach z docelową architekturą i systemem operacyjnym. Podczas instalacji wymagane jest połączenie z Internetem. Program Client Profile umożliwia uruchomienie większości aplikacji klienckich opracowanych z myślą o programie .NET Framework 4.