Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (instalator oparty na sieci Web)

Wybierz język:
Pakiet opartego na sieci Web Instalatora programu .NET Framework 4 pobiera i instaluje składniki wymagane do uruchamiania na komputerach z docelową architekturą i systemem operacyjnym. Podczas instalacji wymagane jest połączenie z Internetem. Program Client Profile umożliwia uruchomienie większości aplikacji klienckich opracowanych z myślą o programie .NET Framework 4.
 • Wersja:

  4

  File Name:

  dotNetFx40_Client_setup.exe

  Data wydania:

  2011-02-21

  File Size:

  868 KB

   Program Microsoft .NET Framework 4 Client Profile udostępnia podzestaw funkcji programu .NET Framework 4. Program Client Profile jest przeznaczony do uruchamiania aplikacji klienckich i możliwie najszybszego wdrażania składnika Windows Presentation Foundation (WPF) i technologii Windows Forms. Deweloperzy aplikacji, którzy wymagają funkcji niedołączonych do programu Client Profile, powinni używać pełnej wersji programu .NET Framework 4 zamiast programu Client Profile.

   Wcześniejsze wersje programu .NET Client Profile były dostępne tylko w wersjach dla komputerów z systemem XP x86 bez zainstalowanego jakiegokolwiek oprogramowania .NET Framework. Program .NET Framework 4 umożliwia zainstalowanie programu Client Profile na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym i architekturami obejmującymi wcześniejsze wersje programu Framework. Zapewnia to szybsze wdrażanie i możliwość używania udoskonalonych funkcji programu .NET Framework 4.

   Program Microsoft .NET Framework 4 Client Profile oferuje następujące nowe funkcje i udoskonalenia:

   • Udoskonalenia dotyczące środowiska uruchomieniowego CLR i biblioteki klas podstawowych (BCL)
    • Poprawa wydajności, w tym lepsza obsługa wielu rdzeni, wyrzucanie elementów bezużytecznych w tle i dołączanie profilera na serwerze.
    • Nowy plik mapowany w pamięci i typy numeryczne.
    • Łatwiejsze debugowanie, w tym debugowanie zrzutów, minizrzuty programu Watson, debugowanie w trybie mieszanym dla systemów 64-bitowych i kontrakty kodu.
    • Pełną listę udoskonaleń środowiska CLR i biblioteki BCL można uzyskać tutaj.
   • Innowacje dotyczące języka Visual Basic i C#, np. instrukcje lambda, niejawne kontynuacje wiersza, dynamiczne wysyłanie i nazwane/opcjonalne parametry.
   • Udoskonalenia dotyczące dostępu do danych i ich modelowania
    • Technologia Entity Framework umożliwia deweloperom programowanie na podstawie relacyjnych baz danych z wykorzystaniem obiektów .NET i zapytań LINQ (Language Integrated Query). Dostępnych jest wiele nowych funkcji, np. obsługa klas Persistence Ignorance i POCO, skojarzenia kluczy obcych, ładowanie opóźnione, obsługa techniki TDD (Test-Driven Development), funkcje modelu i nowe operatory LINQ. Dodatkowe funkcje obejmują lepszą obsługę wielu warstw z użyciem encji typu „self-tracking”, dostosowane generowanie kodu z użyciem szablonów T4, projektowanie na podstawie modelu, udoskonalona obsługa przez projektanta, lepsza wydajność i pluralizacja zestawów encji. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
    • Usługi danych WCF są składnikiem programu .NET Framework umożliwiającym tworzenie usług i aplikacji opartych na protokole REST i służących do eksponowania oraz wykorzystywania danych w sieci Web z użyciem protokołu OData (Open Data Protocol). Usługi danych WCF zawierają wiele nowych funkcji, takich jak udoskonalona obsługa obiektów typu BLOB, powiązanie danych, licznik wierszy, dostosowywanie źródła, projekcje i ulepszenia potoku żądań. Wbudowana integracja z pakietem Microsoft Office 2010 umożliwia uwidocznienie danych serwera Microsoft Office SharePoint jako źródło OData i dostęp do tego źródła za pomocą biblioteki klienta usług danych WCF. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
   • Udoskonalenia dotyczące składnika Windows Presentation Foundation (WPF)
    • Dodatkowa obsługa funkcji systemu Windows 7, takich jak funkcja wielodotykowa, formanty wstążki i rozszerzenia paska zadań.
    • Dodatkowa obsługa zestawu SDK programu Surface 2.0.
    • Nowe formanty LOB (Line-Of-Business), np. formant tworzenia wykresów, inteligentny edytor, siatka danych i inne, które zwiększają możliwości projektantów tworzących aplikacje do obsługi danych.
    • Udoskonalenia dotyczące wydajności i skalowalności.
    • Udoskonalenia dotyczące wyświetlania, takie jak czytelność tekstu, przyciąganie pikselowe układu, lokalizacja i współdziałanie.
    • Pełną listę udoskonaleń dotyczących składnika WPF można uzyskać tutaj.
   • Udoskonalenia dotyczące składnika Windows Workflow (WF) zapewniające deweloperom lepszą obsługę przepływów pracy i interakcje z nimi. Obejmują ulepszony model programowania działania, ulepszoną obsługę przez projektanta, nowy styl modelowania schematu blokowego, rozszerzoną paletę działań, integrację reguł przepływu pracy i nowe funkcje korelacji wiadomości. Ponadto program .NET Framework 4 zapewnia znaczny wzrost wydajności przepływów pracy opartych na składniku WF. Pełną listę udoskonaleń dotyczących składnika WF można uzyskać tutaj.
   • Udoskonalenia dotyczące składnika Windows Communication Foundation (WCF), np. obsługa usług przepływu pracy WCF włączająca programy przepływu pracy z obsługą wiadomości i obsługa korelacji. Ponadto program .NET Framework 4 udostępnia nowe funkcje składnika WCF, np. odnajdowanie usług, usługa routingu, obsługa protokołu REST, funkcje diagnostyczne i wydajności. Pełną listę udoskonaleń dotyczących składnika WCF można uzyskać tutaj.
   • Innowacyjne nowe funkcje programowania równoległego, np. obsługa pętli równoległej, mechanizm TPL (Task Parallel Library), równoległe zapytania LINQ (PLINQ) i mechanizm CDS (Coordination Data Structures) umożliwiający deweloperom wykorzystanie mocy procesorów wielordzeniowych.
 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

    • Windows XP z dodatkiem SP3
    • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
    • Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym
    • Windows Server 2008 (nie jest obsługiwany w przypadku roli Server Core)
    • Windows 7
    • Windows Server 2008 R2 (nie jest obsługiwany w przypadku roli Server Core)
    • Windows 7 z dodatkiem SP1
    • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
   • Obsługiwane architektury:
    • x86
    • x64
   • Wymagania sprzętowe:
    • Minimalne zalecane: procesor Pentium 1 GHz lub szybszy oraz co najmniej 512 MB pamięci RAM
    • Minimalna ilość miejsca na dysku:
     • x86 – 600 MB
     • x64 – 1,5 GB
   • Wymagania wstępne:
   1. Ważne: Należy upewnić się, że na komputerze zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack systemu Windows oraz aktualizacje krytyczne. Aby znaleźć aktualizacje zabezpieczeń, odwiedź witrynę Windows Update. Instalowanie na komputerze z 64-bitową wersją systemu XP lub systemem Windows 2003 może wymagać zainstalowania najpierw składnika Windows Imaging. Składnik Windows Imaging w wersji 32-bitowej można znaleźć tutaj. Składnik Windows Imaging w wersji 64-bitowej można znaleźć tutaj.
   2. Odszukaj na tej stronie przycisk Pobierz i kliknij go, aby rozpocząć pobieranie.
   3. Aby od razu rozpocząć instalację, kliknij przycisk Uruchom.
   4. Aby zapisać pobrany plik na komputerze w celu późniejszej instalacji, kliknij przycisk Zapisz.
   5. Aby anulować instalację, kliknij przycisk Anuluj.