Download Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu (KB947821) [kwiecień 2009] from Official Microsoft Download Center

Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu (KB947821) [kwiecień 2009]

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
To narzędzie jest udostępniane, ponieważ w magazynie usług systemu Windows wykryto niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.