Narzędzia administracji zdalnej serwera firmy Microsoft dla systemu Windows Vista x64

Wybierz język:
Narzędzia administracji zdalnej serwera firmy Microsoft umożliwiają administratorom działów IT zdalne zarządzanie rolami i funkcjami w systemie Windows Server 2008 z komputera z systemem Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym.
 • Wersja:

  941314

  File Name:

  Windows6.0-KB941314-x64_pl-PL.msu

  Data wydania:

  2009-02-24

  File Size:

  25.2 MB

  Artykuły bazy wiedzy: KB941314

   Narzędzia administracji zdalnej serwera (RSAT, Remote Server Administration Tools) firmy Microsoft umożliwiają administratorom działów IT zdalne zarządzanie rolami i funkcjami w systemie Windows Server 2008 z komputera z systemem Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym.
 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows Vista Business 64-bit edition; Windows Vista Enterprise 64-bit edition; Windows Vista Ultimate 64-bit edition

   Wymagany jest dodatek Service Pack 1 (SP1) lub nowszy dla systemu Windows Vista.
  • Uwaga: Nie należy instalować narzędzi RSAT na komputerze z zainstalowanym pakietem narzędzi administracyjnych dla systemu Windows Server 2003 lub pakietem narzędzi administracyjnych dla systemu Windows 2000 Server®. Przed zainstalowaniem narzędzi RSAT należy usunąć z komputera wszystkie wersje pakietu narzędzi administracyjnych.

   Na komputerze można zainstalować tylko jedną wersję narzędzi RSAT. Przed zainstalowaniem nowego pakietu należy usunąć wszystkie wcześniejsze wersje narzędzi RSAT, w tym wersje w innych językach.

   Na komputerze z ostateczną wersją systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym:

   1. Pobierz pakiet narzędzi RSAT z witryny firmy Microsoft w sieci Web.

   2. Kliknij dwukrotnie pobrany pakiet, aby uruchomić Kreatora instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze, aby ukończyć instalację.

   3. Otwórz okno Panel sterowania, kliknij aplet Programy, a następnie w obszarze Programy i funkcje kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Jeżeli funkcja Kontrola konta użytkownika wyświetli monit o udzielenie zezwolenia, kliknij przycisk Kontynuuj.

   4. W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows wybierz przystawki i narzędzia administracji zdalnej, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.
   5. Skonfiguruj wyświetlanie w menu Start skrótu Narzędzia administracyjne.


    • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

    • Na karcie Menu Start kliknij przycisk Dostosuj.

    • W oknie dialogowym Dostosowywanie menu Start przewiń w dół do pozycji Systemowe narzędzia administracyjne, a następnie zaznacz opcję Wyświetl w menu Wszystkie programy i w menu Start. Kliknij przycisk OK.

    • Skróty przystawek zainstalowanych przez narzędzia RSAT zostaną dodane do listy Narzędzia administracyjne w menu Start.


   6. Pełną listę narzędzi zawartych w ostatecznej wersji pakietu RSAT, instrukcję instalacji i inne tematy pomocy zawiera Pomoc narzędzi administracji zdalnej serwera na liście Narzędzia administracyjne w menu Start.