Download Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2487335) from Official Microsoft Download Center

Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2487335)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemów w systemie Windows.