Doradca uaktualnienia systemu Windows 7

Wybierz język:
Pobranie i uruchomienie Doradcy uaktualnienia systemu Windows 7 pozwala sprawdzić, czy komputer jest gotowy na system Windows 7. To narzędzie przeprowadza skanowanie sprzętu, urządzeń i zainstalowanych programów pod kątem znanych problemów ze zgodnością, zapewnia wskazówki w zakresie rozwiązywania znalezionych problemów oraz zwraca zalecenia dotyczące czynności do wykonania przed uaktualnieniem.
 • Wersja:

  2.0.4000.0

  File Name:

  Windows7UpgradeAdvisorSetup.exe

  Data wydania:

  2009-11-23

  File Size:

  8.3 MB

   Przed rozpoczęciem: Należy pamiętać o podłączeniu i włączeniu urządzeń USB lub innych, takich jak drukarki, zewnętrzne dyski twarde czy skanery, które są regularnie używane ze sprawdzanym komputerem.

   Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 skanuje komputer pod kątem ewentualnych problemów ze zgodnością i zwraca informacje o dostępnych opcjach uaktualnienia do systemu Windows 7. W ciągu kilku minut jest zwracany raport zawierający informacje o tym, czy komputer spełnia wymagania systemowe oraz czy znaleziono jakiekolwiek znane problemy ze zgodnością dotyczące używanego sprzętu, urządzeń lub zainstalowanych programów, a także wskazówki dotyczące przygotowań przed zainstalowaniem systemu Windows 7 na komputerze.
 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

   • Program .NET Framework 2.0 lub nowszy w przypadku systemu Windows XP
   1. Pobierz i uruchom program Windows7UpgradeAdvisorSetup.exe, aby zainstalować Doradcę uaktualnienia systemu Windows 7.
    • Jeśli na komputerze działa system Windows XP, Instalator sprawdzi, czy jest zainstalowany program .NET Framework 2.0. W przypadku nieodnalezienia tego programu Instalator umożliwi jego zainstalowanie.
   2. Podłącz i włącz urządzenia USB lub inne, takie jak drukarki, zewnętrzne dyski twarde czy skanery, które są regularnie używane ze sprawdzanym komputerem.
   3. Uruchom Doradcę uaktualnienia systemu Windows 7 z poziomu menu Start lub pulpitu.
  • W przypadku uruchamiania Doradcy uaktualnienia systemu Windows 7 na komputerze wirtualnym lub w środowisku Pulpitu zdalnego funkcja Windows Aero może nie zostać poprawnie wykryta.