Download Microsoft Application Virtualization for Remote Desktop Services 4.6 from Official Microsoft Download Center

Microsoft Application Virtualization for Remote Desktop Services 4.6

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
• Oprogramowanie Microsoft Application Virtualization (App-V) for RDS pomaga w rozwiązaniu problemów ze zgodnością aplikacji na hostach sesji pulpitu zdalnego/serwerach terminali. Oprogramowanie App-V for RDS 4.6 obsługuje teraz 64-bitowe systemy operacyjne.