Download Microsoft SharePoint Designer 2010 (wersja 64-bitowa) from Official Microsoft Download Center

Microsoft SharePoint Designer 2010 (wersja 64-bitowa)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Program SharePoint Designer 2010 to najlepsze narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji programu SharePoint.