Pakiet redystrybucyjny systemu Microsoft® .NET Framework w wersji 1.1

Wybierz język:
Pakiet redystrybucyjny systemu .NET Framework w wersji 1.1
 • Wersja:

  1.1

  File Name:

  dotnetfx.exe

  Data wydania:

  2012-08-17

  File Size:

  23.1 MB

   Pakiet redystrybucyjny systemu .NET Framework w wersji 1.1 zawiera wszystko, co jest potrzebne do uruchamiania aplikacji napisanych przy użyciu tego systemu.

   System .NET Framework w wersji 1.1 cechuje ulepszona skalowalność i wydajność. System umożliwia tworzenie oprogramowania na urządzenia mobilne przy użyciu tzw. „formantów mobilnych ASP.NET” (dawniej używano nazwy Microsoft Mobile Internet Toolkit), obsługuje protokół IP w wersji 6 i klasy ADO.NET służące do macierzystej komunikacji przy użyciu protokołu Open Database Connectivity (ODBC) i komunikacji z bazami danych Oracle. Umożliwia także stosowanie zabezpieczeń dostępu do kodu, aby dodatkowo zablokować i odizolować aplikacje ASP.NET. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł .NET Framework Version 1.1 Product Overview.

   Uwaga: Nie można instalować dwóch różnych wersji językowych systemu .NET Framework na tym samym komputerze. Próba zainstalowania drugiej wersji językowej systemu .NET Framework spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie: „Setup cannot install Microsoft .NET Framework because another version of the product is already installed” (Instalator nie może zainstalować systemu Microsoft .NET Framework, ponieważ jest już zainstalowana inna wersja produktu). Jeżeli językiem docelowej platformy nie jest angielski albo zasoby .NET Framework mają być wyświetlane w języku innym niż angielski, należy pobrać odpowiednią wersję pakietu językowego .NET Framework.

 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows 2000; Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems; Windows Server 2003 x64 editions; Windows Server 2008 Datacenter; Windows Server 2008 Enterprise; Windows Server 2008 for Itanium-based Systems; Windows Server 2008 Standard; Windows Vista Business; Windows Vista Enterprise; Windows Vista Home Basic; Windows Vista Home Premium; Windows Vista Starter; Windows Vista Ultimate; Windows XP; Windows XP Professional x64 Edition

   Uwaga: System Microsoft Windows NT 4.0 wymaga dodatku Service Pack 6.0a

   Ważne: Należy się upewnić, że zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack i krytyczne aktualizacje używanej wersji systemu Windows. Najnowsze aktualizacje zabezpieczeń można znaleźć w witrynie Windows Update. Wszelkie instalacje systemu .NET Framework wymagają przeglądarki Microsoft Internet Explorer 5.01 lub nowszej (najlepiej zainstalować przeglądarkę Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1).


   1. Kliknij łącze Pobierz, aby rozpocząć pobieranie, albo wybierz inny język z listy rozwijanej i kliknij przycisk Przejdź.

   2. Wykonaj jedną z następujących czynności:


    • Rozpocznij instalację natychmiast, klikając polecenie Otwórz albo Uruchom ten program z bieżącej lokalizacji.


    • Pobierz plik na swój komputer z myślą o instalacji w przyszłości. W tym celu kliknij polecenie Zapisz albo Zapisz ten program na dysku.
  • Wymagania instalacji serwerowej

   Jeżeli nastąpiło przekierowanie do instalacji serwerowej, oprócz spełnienia wymagań typowej instalacji musi być zainstalowane następujące oprogramowanie:
   • Microsoft Data Access Components 2.6, zalecana jest wersja Microsoft Data Access Components 2.7 z dodatkiem SP1. Składniki te są wymagane przez aplikacje używające danych.
   • Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 5.0 lub nowszej. Aby uzyskać dostęp do funkcji ASP.NET, przed zainstalowaniem systemu .NET Framework należy zainstalować usługi IIS z najnowszymi aktualizacjami zabezpieczeń.
   • Technika ASP.NET jest obsługiwana tylko na następujących platformach: Microsoft Windows 2000 Professional (zaleca się dodatek Service Pack 3), Microsoft Windows 2000 Server (zaleca się dodatek Service Pack 3), Microsoft Windows XP Professional i na serwerach z rodziny Microsoft Windows Server 2003.


   Uwaga: Większość użytkowników przeprowadza typową instalację i może ignorować te wymagania. Nie mając pewności, jakiego typu instalację przeprowadzić, wystarczy zadbać o spełnienie wymagań typowej instalacji.

   Informacja dla osób zamierzających opracowywać aplikacje systemu .NET Framework w wersji 1.1: wszystko, co jest potrzebne do pisania, kompilowania, testowania i wdrażania aplikacji .NET Framework — dokumentacja, przykłady oraz narzędzia i kompilatory wywoływane z wiersza polecenia — jest zawarte w pakiecie dla programistów (Software Development Kit, SDK) systemu Microsoft .NET Framework w wersji 1.1.