Download Dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2010 (KB2460049) w wersji 64-bitowej from Official Microsoft Download Center

Dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2010 (KB2460049) w wersji 64-bitowej

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2010 w wersji 64-bitowej zawiera nowe aktualizacje poprawiające zabezpieczenia, wydajność i stabilność. Ponadto, dodatek SP jest zestawieniem wszystkich wcześniej wydanych aktualizacji.