• Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Office

Aktualizacja 14.1.3 pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac

Wybierz język:
Ta aktualizacja rozwiązuje problemy krytyczne, a także pozwala na ulepszenie zabezpieczeń. Obejmuje ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem.
 • Wersja:

  14.1.3

  File Name:

  Office2011-1413UpdatePL.dmg

  Data wydania:

  2011-09-13

  File Size:

  111.9 MB

   Ta aktualizacja rozwiązuje problemy krytyczne, a także pozwala na ulepszenie zabezpieczeń. Obejmuje ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem. Więcej informacji na temat tej aktualizacji można znaleźć w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

   Dotyczy: Office 2011, Office 2011 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Outlook 2011, Communicator 2011, Office 2011 dla komputerów Mac w wersji Standard, Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac — wersja dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac — wersja Academic.

   Znane problemy dotyczące instalacji pakietu Office 2011

   Znane problemy dotyczące instalacji pakietu Office 2011
 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Mac OS X

   • Wersje systemu operacyjnego: Mac OS X 10.5.8 lub nowsza wersja systemu Mac OS

    Uwaga Aby sprawdzić, czy dany komputer spełnia te minimalne wymagania, w menu Apple należy kliknąć polecenie Ten Macintosh.
   • Dodatek Service Pack 1 (14.1.0) do pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: tę aktualizację można pobrać bezpłatnie z witryny firmy Microsoft w sieci Web.

    Uwaga Aby upewnić się, że ta aktualizacja została zainstalowana, można otworzyć dowolną aplikację pakietu Microsoft Office 2011 w celu sprawdzenia numeru wersji. Na przykład otwórz program Word, a następnie w menu Word kliknij polecenie Word — informacje. W oknie dialogowym sprawdź numer wersji obok pozycji Ostatnio zainstalowana aktualizacja.


   Program Microsoft AutoUpdate nadal udostępnia zweryfikowane aktualizacje zabezpieczeń komputera i jest najprostszym sposobem pobierania aktualizacji na komputer. Starsze wersje programów aktualizujących firmy Microsoft nie obsługują uzgadniania zabezpieczeń wymaganego przez dodatkowe środki bezpieczeństwa firmy Apple po ostatniej zmianie w systemie operacyjnym Apple 10.8. Sugerujemy użycie wcześniejszej wersji systemu operacyjnego w celu pobrania tego programu aktualizującego, jeśli program Microsoft AutoUpdate ma nie być używany.
  • Aby zainstalować tę aktualizację
   1. Wydrukuj tę stronę, jeśli chcesz korzystać z tych wskazówek podczas pracy w trybie offline.
   2. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje — w tym wszystkie aplikacje pakietu Office, program Microsoft Messenger i funkcję powiadomień pakietu Office — aby nie zakłócały instalacji.
   3. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.
   4. Kliknij pozycję Pobierz lub kliknij łącze odpowiadające wymaganej wersji językowej.
   5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać plik na dysku twardym. W przypadku przeglądarki Safari pobrany plik jest zapisywany na biurku, o ile użytkownik nie określił innej lokalizacji w oknie dialogowym Preferencje przeglądarki Safari. Aby sprawdzić ustawienia preferencji, w menu Safari kliknij polecenie Preferencje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.
   6. Kliknij dwukrotnie plik pobrany w kroku 5, aby umieścić wolumin Microsoft Office 2011 14.1.3 Update na biurku, a następnie kliknij dwukrotnie wolumin Microsoft Office 2011 14.1.3 Update, aby go otworzyć. Być może ten krok został już wykonany za użytkownika.
   7. W oknie woluminu Microsoft Office 2011 14.1.3 Update kliknij dwukrotnie aplikację Office 2011 14.1.3 Update, aby rozpocząć proces aktualizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   8. Po pomyślnym zakończeniu instalacji można usunąć instalatora aktualizacji z dysku twardego. Aby to zrobić, najpierw przeciągnij wolumin Microsoft Office 2011 14.1.3 Update do Kosza, a następnie przeciągnij tam pobrany plik.
   Uwaga Ta aktualizacja jest także dostępna w aplikacji Microsoft AutoUpdate, która umożliwia automatyczne zachowywanie aktualności oprogramowania firmy Microsoft. Aby użyć aplikacji AutoUpdate, należy otworzyć aplikację pakietu Office, a następnie w menu Pomoc należy kliknąć polecenie Sprawdź aktualizacje.

   Aby usunąć tę aktualizację

   Ta aktualizacja nie obejmuje funkcji odinstalowywania. Aby przywrócić aplikację do stanu pierwotnego, należy usunąć ją z dysku twardego, zainstalować ją ponownie z oryginalnego dysku instalacyjnego, a następnie zainstalować odpowiednie aktualizacje.
  • Jeśli występują problemy z zainstalowaniem tej aktualizacji lub z korzystaniem z aplikacji pakietu Office 2011 po zainstalowaniu tej aktualizacji, należy wypróbować następujące rozwiązania:
   • Upewnij się, że folder Microsoft Office 2011 znajduje się w folderze Programy na woluminie startowym. Jeśli znajduje się w innej lokalizacji na komputerze, przenieś go do folderu Programy na woluminie startowym, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aktualizację.
   • Uruchom ponownie komputer i ponów próbę zainstalowania aktualizacji.
   • Upewnij się, że konto użytkownika używane do uwierzytelniania instalatora aktualizacji jest kontem administratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont administratora, zobacz Pomoc systemu Mac.
   • Upewnij się, że została pobrana odpowiednia wersja językowa aktualizacji dla zainstalowanej kopii pakietu Office.
   • Jeśli zmieniono nazwę lub zmodyfikowano dowolny z plików znajdujących się w folderze Microsoft Office 2011, nie można zainstalować aktualizacji produktu. Aby rozwiązać ten problem, przeciągnij folder Microsoft Office 2011 do Kosza, a następnie zainstaluj ponownie pakiet Office 2011 z oryginalnego dysku instalacyjnego.
   • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji występują problemy z otwieraniem aplikacji pakietu Office, uruchom ponownie komputer. Jeśli po ponownym uruchomieniu nadal występują problemy, zainstaluj ponownie pakiet Office z oryginalnego dysku instalacyjnego, a następnie jeszcze raz zainstaluj tę aktualizację.
   Dodatkową pomoc można uzyskać w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

Popularne pobrania

  • 03

   Word Viewer

   Program umożliwia wyświetlanie, drukowanie i kopiowanie dokumentów programu Word, nawet jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Word. Ten składnik do pobrania zastępuje program Word Viewer 2003 i wszystkie poprzednie wersje programu Word Viewer.

  • 04

   PowerPoint Viewer

   Program Microsoft PowerPoint Viewer umożliwia odtwarzanie prezentacji utworzonych z użyciem dowolnych funkcji programu PowerPoint 97 i nowszych wersji.

  • 05

   Program PowerPoint Viewer 2007

   Program Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 umożliwia przeglądanie w pełni funkcjonalnych prezentacji utworzonych w programie PowerPoint 97 i jego nowszych wersjach.

Ładowanie wyników, proszę czekać...

Bezpłatne aktualizacje komputera

 • Poprawki zabezpieczeń
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Dodatki Service Pack
 • Sterowniki sprzętu

Microsoft sugeruje

Rozpocznij bezpłatny miesiąc z usługą Office 365.
Testuj bezpłatnie usługę Office 365 przez 1 miesiąc.
Rozpocznij bezpłatny miesiąc z usługą Office 365.
Dowiedzsię więcej