Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8

Wybierz język:
Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 umożliwiają administratorom środowiska informatycznego zarządzanie rolami i funkcjami zainstalowanymi na komputerach z systemem Windows Server 2012 z komputera zdalnego z systemem Windows 8.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Wersja:

  1.0

  File Name:

  Windows6.2-KB2693643-x64.msu

  Windows6.2-KB2693643-x86.msu

  Data wydania:

  2012-09-13

  File Size:

  102.1 MB

  95.3 MB

   Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 zawierają składnik Menedżer serwera, przystawki programu Microsoft Management Console (MMC), konsole, polecenia cmdlet i dostawców środowiska Windows PowerShell oraz narzędzia wiersza polecenia do zarządzania rolami i funkcjami działającymi w systemie Windows Server 2012. W ograniczonym zakresie można używać tych narzędzi do zarządzania rolami i funkcjami działającymi w systemie Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008. Niektóre z narzędzi mogą służyć do zarządzania rolami i funkcjami w systemie Windows Server 2003.

 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows 8; Windows 8 Pro

   **Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 można zainstalować TYLKO na komputerach z systemem Windows 8.** Narzędzi administracji zdalnej serwera nie można zainstalować na komputerach o architekturze Advanced RISC Machine (ARM) ani innych urządzeniach jednoukładowych (system-on-chip).

   Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 działają w wersjach systemu o architekturze x86 oraz x64. Należy pobrać i zainstalować wersję zgodną z architekturą komputera, na którym mają zostać zainstalowane narzędzia administracji. W przypadku braku pewności co do tego, czy komputer ma architekturę x86 czy x64, zobacz artykuł JAK: Ustalanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows.

   Narzędzia administracji zdalnej serwera (Remote Server Administration Tools, RSAT) dla systemu Windows 8 są dostępne w następujących językach: cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, ja-JP, ko-KR, nl-NL, pl-PL, pt-BR, pt-PT, ru-RU, sv-SE, tr-TR, zh-CN, zh-HK i zh-TW. Jeśli język interfejsu użytkownika systemu operacyjnego Windows 8 nie jest zgodny z żadnym z dostępnych języków funkcji RSAT, należy najpierw zainstalować pakiet językowy systemu Windows 8 z językiem obsługiwanym przez funkcję RSAT, a następnie spróbować ponownie zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8. Obsługiwane pakiety językowe można zainstalować za pomocą usługi Windows Update, wykonując instrukcje opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base: Pakiety językowe systemu Windows 8 są dostępne w przypadku komputerów z systemem Windows 8.

   WAŻNE: Przed zainstalowaniem Narzędzi administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 należy usunąć z komputera wszystkie starsze wersje pakietu narzędzi administracyjnych i Narzędzi administracji zdalnej serwera, w tym wcześniejsze wersje wstępne i wersje tych narzędzi w innych językach lub dla innych ustawień regionalnych. Na komputerze może być zainstalowana tylko jedna kopia Narzędzi administracji zdalnej serwera. Jeśli system Windows 7 uaktualniono do systemu Windows 8, na komputerze należy zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8. Na komputerze, na którym system został uaktualniony do systemu Windows 8, nie są już zainstalowane żadne wcześniejsze wersje Narzędzi administracji zdalnej serwera.

   Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 umożliwiają zdalne zarządzanie komputerami z systemem Windows Server 2012 z opcją instalacji Server Core lub w konfiguracji Minimal Server Graphical Interface (minimalny interfejs graficzny serwera) oraz, w ograniczonym zakresie, komputerami z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 z opcją instalacji Server Core. Narzędzi administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 nie można jednak zainstalować w żadnej wersji systemu operacyjnego Windows Server.

   Wcześniejsze wersje Narzędzi administracji zdalnej serwera (np. te dla systemu Windows 7) nie są dostępne ani nie działają w systemie Windows 8. Narzędzi administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 można używać do zarządzania niektórymi rolami i funkcjami działającymi w systemie Windows Server 2008 R2, ale mają one ograniczoną funkcjonalność w zakresie zarządzania rolami na serwerach z systemami Windows Server w wersjach wcześniejszych niż Windows Server 2012. Aby przejrzeć tabelę z opisami dostępnych narzędzi oraz informacjami o obsługiwanych przez nie wersjach ról i funkcji, zobacz artykuł Narzędzia administracji zdalnej serwera (Remote Server Administration Tools, RSAT) dla systemów Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012.
   Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 zawierają narzędzie Menedżer serwera. Programy z interfejsem graficznym dostępne w tej wersji Narzędzi administracji zdalnej serwera można otworzyć przy użyciu poleceń z menu Tools (Narzędzia) konsoli Menedżera serwera
   . Aby przy użyciu Menedżera serwera mieć dostęp do zdalnych serwerów z systemem Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 i możliwość zarządzania nimi, należy w tych wcześniejszych systemach operacyjnych zainstalować kilka aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach, które trzeba spełnić, aby zarządzać zdalnymi serwerami przy użyciu Menedżera serwera, zobacz artykuł Manage multiple, remote servers with Server Manager (Zarządzanie wieloma zdalnymi serwerami za pomocą Menedżera serwera).

  • Aby zainstalować obsługiwane pakiety językowe, w przypadku gdy język interfejsu użytkownika systemu nie jest obsługiwany przez pobrany pakiet:

   1. Wykonaj instrukcje opisane w artykule KB 2607607, aby zainstalować obsługiwane pakiety językowe systemu Windows 8 za pomocą usługi Windows Update. Należy upewnić się, że instalowany jest jeden z pakietów językowych obsługiwanych przez funkcję RSAT wymienionych w sekcji Wymagania systemowe na tej stronie.
   2. Po ukończeniu procesu instalacji pakietu językowego, sprawdź, czy jest on zainstalowany, uruchamiając polecenie get-windowspackage -online w sesji środowiska Windows PowerShell otwartej z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika (Uruchom jako administrator).
   3. W przypadku pakietu językowego zostanie wyświetlony następujący tekst:

    Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~(GUID)~(architektura)~(obsługiwany język)~6.2.9200.16384

   4. Po zainstalowaniu obsługiwanego pakietu językowego przejdź do następnej procedury, opisanej w części „Aby zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8”.
   Aby zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8

   1. Pobierz pakiet Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8 odpowiedni dla architektury swojego komputera. Możesz uruchomić program instalacyjny w witrynie internetowej Centrum pobierania bądź zapisać pobrany pakiet na komputerze lokalnym lub udziale sieciowym. Jeśli pobrany pakiet został zapisany na komputerze lokalnym lub udziale, kliknij dwukrotnie program instalacyjny Windows6.2-KB2693643-x64.msu lub Windows6.2-KB2693643-x86.msu (zależnie od architektury komputera, na którym chcesz zainstalować narzędzia).
   2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Autonomicznego Instalatora rozszerzenia Windows Update z monitem dotyczącym instalacji aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
   3. Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencji. Kliknij przycisk Akceptuję. Instalacja potrwa kilka minut.


   UWAGA: W tej wersji Narzędzi administracji zdalnej serwera włączone są domyślnie wszystkie narzędzia. Nie ma konieczności otwierania okna Włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows w systemie Windows 8 w celu włączenia narzędzi, które są potrzebne.

   Aby wyłączyć określone narzędzia
   1. Na pulpicie zatrzymaj wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij opcję Ustawienia.
   2. W menu Pulpit kliknij opcję Panel sterowania.
   3. Kliknij pozycję Programy, a następnie w obszarze Programy i funkcje kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
   4. W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows rozwiń pozycję Narzędzia administracji zdalnej serwera, a następnie rozwiń pozycję Narzędzia do administrowania rolami lub Narzędzia do administrowania funkcjami.
   5. Usuń zaznaczenia w polach wyboru obok narzędzi, które chcesz wyłączyć. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Panel sterowania.


   Aby odinstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8
   1. Na pulpicie zatrzymaj wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij opcję Ustawienia.
   2. W menu Pulpit kliknij opcję Panel sterowania.
   3. W obszarze Programy kliknij polecenie Odinstaluj program.
   4. Kliknij opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
   5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Update for Microsoft Windows (KB2693643) (Aktualizacja dla systemu Microsoft Windows (KB2693643)), a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
   6. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru odinstalowania aktualizacji, kliknij przycisk Tak.