Download Microsoft .NET Framework 4.5 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4.5

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Platforma .NET Framework 4.5 jest wysoce zgodną, zaktualizowaną wersją technologii .NET Framework 4.