Download Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB971512) from Official Microsoft Download Center

Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB971512)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Biblioteka grafiki systemu Windows, składnika Imaging i formatu XPS zawiera najnowsze udoskonalenia nowoczesnych technologii graficznych na potrzeby obsługi gier, multimediów, tworzenia obrazów i drukowania.