Download Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003 (32-bitowy dla procesorów x86) from Official Microsoft Download Center

Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003 (32-bitowy dla procesorów x86)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows Server 2003 to zbiorczy dodatek Service Pack zawierający najnowsze aktualizacje oraz ulepszenia dotyczące zabezpieczeń i stabilności.