Download Windows NT Backup - Restore Utility from Official Microsoft Download Center

Windows NT Backup - Restore Utility

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Narzędzie służące do przywracania kopii zapasowych wykonanych w systemach Windows XP i Windows Server 2003 na komputerach z systemami Windows Vista i Microsoft® Windows Server® o nazwie kodowej „Longhorn” (obecnie w fazie testowania wersji beta).